Eiendomsgrense i sjø

Av Kristin Bjerkestrand Eid,
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål:  Jeg skal avstå en bryggetomt på 250 kvm. Skal nedre grense mot sjø regnes fra flo sjø slik det fremstår på gårdskartet, eller skal grensen regnes fra marbakken? I vårt tilfelle utgjør dette en differanse på 50 til 60 kvm.

Svar:

Dersom en eiendom grenser mot sjø, er utgangspunktet at eiendomsgrensen følger marbakken, eventuelt at grensen går ved to meters dyp dersom marbakke ikke kan påvises. Dette prinsippet følger av rettspraksis. Slike grenser er ikke fysisk kartlagt.

For å kunne kartfeste en eiendom i matrikkelkartet som gårdskartet henter informasjon fra, må eiendommen ha lukkede polygoner (man må kunne trekke en strek rundt hele eiendommen). For en eiendom med grense mot sjø, innsjø etc. har Kartverket derfor administrativt lagt inn kystkonturen som ”hjelpelinje vannkant”. ”Hjelpelinje vannkant” har imidlertid ingen status som grense.

For mer informasjon, se føringsinstruks for matrikkelen punkt 4.6.7 på www.kartverket.no

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere