Spørsmål: I 2017 solgte jeg en hyttetomt, og salgsgevinsten er skattepliktig for meg. Jeg har nå kommet på at jeg glemte å ta med salgsgevinsten i min skattemelding (selvangivelse) for 2017. Salgsgevinsten har dermed ikke kommet med på mitt skatteoppgjør for 2017, og jeg har ikke blitt beskattet for gevinsten. Hva gjør jeg?

Svar: Dersom du oppdager feil i ditt skatteoppgjør for 2017, skal du ikke fortvile. Feilen kan rettes opp ved at du selv foretar rettinger i skattegrunnlaget, såkalt egenretting. Endringsmelding i form av egenretting, kan gjøres for skatteoppgjør fra og med inntektsåret 2016.

Egenrettingen kan foretas ved å sende inn korrigert skattemelding med alle vedlegg til skattemyndighetene. Dette gjøres enklest via Altinn, men det kan også gjøres i papirform dersom du har rett til å levere skattemelding på pair. I stedet for å sende inn korrigert skattemelding kan du fylle ut skjemaet RF-1366 i Altinn eller sende et brev pr. post til skattemyndighetene der du beskriver og begrunner hvilke endringer du mener skal gjøres i ditt skatteoppgjør for 2017. Endringene du påberoper i din endringsmelding kan både være fordelaktige (skattereduserende) eller ufordelaktige (skatteøkende). Du kan imidlertid ikke be om endring av beløp som skattemyndighetene har fastsatt ved skjønn eller be om endringer på de områder der skattemyndighetene har varslet om at de vil avholde kontroll.

Forutsetningen for å bruke adgangen til endringsmelding/egenretting er at endringsmeldingen kommer frem til skattemyndighetene senest 3 år etter utløpet av fristen for å levere den aktuelle skattemeldingen som skal endres. Dette innebærer at dersom du hadde innleveringsfrist for din skattemelding for inntektsåret 2017 den 30. april 2018, vil fristen for å levere endringsmelding være 30. april 2021. Det anbefales imidlertid at du så raskt som mulig etter at du har oppdaget feil i skatteoppgjøret, sender endringsmelding til skattemyndighetene.

Skattemyndighetene vil fortløpende behandle endringsmeldingene de mottar. Dersom endringsmeldingen ikke blir avvist, vil skattemyndighetene foreta et nytt skatteoppgjør og eventuell restskatt eller skatt til gode vil bli henholdsvis innkrevd eller utbetalt.