Egenretting av feil i skatteoppgjøret for 2017

Av Marta Melby,
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål: I 2017 solgte jeg en hyttetomt, og salgsgevinsten er skattepliktig for meg. Jeg har nå kommet på at jeg glemte å ta med salgsgevinsten i min skattemelding (selvangivelse) for 2017. Salgsgevinsten har dermed ikke kommet med på mitt skatteoppgjør for 2017, og jeg har ikke blitt beskattet for gevinsten. Hva gjør jeg?

Svar: Dersom du oppdager feil i ditt skatteoppgjør for 2017, skal du ikke fortvile. Feilen kan rettes opp ved at du selv foretar rettinger i skattegrunnlaget, såkalt egenretting. Endringsmelding i form av egenretting, kan gjøres for skatteoppgjør fra og med inntektsåret 2016.

Egenrettingen kan foretas ved å sende inn korrigert skattemelding med alle vedlegg til skattemyndighetene. Dette gjøres enklest via Altinn, men det kan også gjøres i papirform dersom du har rett til å levere skattemelding på pair. I stedet for å sende inn korrigert skattemelding kan du fylle ut skjemaet RF-1366 i Altinn eller sende et brev pr. post til skattemyndighetene der du beskriver og begrunner hvilke endringer du mener skal gjøres i ditt skatteoppgjør for 2017. Endringene du påberoper i din endringsmelding kan både være fordelaktige (skattereduserende) eller ufordelaktige (skatteøkende). Du kan imidlertid ikke be om endring av beløp som skattemyndighetene har fastsatt ved skjønn eller be om endringer på de områder der skattemyndighetene har varslet om at de vil avholde kontroll.

Forutsetningen for å bruke adgangen til endringsmelding/egenretting er at endringsmeldingen kommer frem til skattemyndighetene senest 3 år etter utløpet av fristen for å levere den aktuelle skattemeldingen som skal endres. Dette innebærer at dersom du hadde innleveringsfrist for din skattemelding for inntektsåret 2017 den 30. april 2018, vil fristen for å levere endringsmelding være 30. april 2021. Det anbefales imidlertid at du så raskt som mulig etter at du har oppdaget feil i skatteoppgjøret, sender endringsmelding til skattemyndighetene.

Skattemyndighetene vil fortløpende behandle endringsmeldingene de mottar. Dersom endringsmeldingen ikke blir avvist, vil skattemyndighetene foreta et nytt skatteoppgjør og eventuell restskatt eller skatt til gode vil bli henholdsvis innkrevd eller utbetalt.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere