Dødsfall i forpaktningsforhold

Av Kristin Bjerkestrand Eid,
  • Tips en venn om denne siden

Faller en forpaktningsavtale bort når forpakter dør, eller kan andre tre inn i avtalen?

Spørsmål:

Jeg har overtatt en gård hvor det var påheftet en forpaktningsavtale. Det er 3 år igjen av avtaletiden. Nå er forpakteren død. Faller avtalen da bort, eller kan noen andre kreve å tre inn i avtalen?

Svar:

Spørsmålene reguleres av forpaktingslova § 10:

§ 10. Om forpaktaren døyr

Døyr forpaktaren i forpaktingstida, fell forpaktingsforholdet bort frå faredag året etter dødsfallet, såframt ikkje forholdet av annan grunn tar slutt tidlegare.

Forpaktarens ektemake har rett til å tre inn i forpaktingsforholdet. Ektemake som vil nytte denne retten, må gje skriftleg melding om det til jordeigaren innan to månader etter dødsfallet.

Det er altså bare forpakterens ektefelle som kan kreve å få tre inn i forpaktingsforholdet. Ektefellen må skriftlig gi beskjed om dette til eieren innen to måneder etter dødsfallet.

Dersom gjenlevende ektefelle ikke trer inn i avtalen, opphører avtalen fra «faredag» året etter dødsfallet. «Faredag» er 14. april dersom ikke annet er avtalt, jf. forpaktingslova § 5 første ledd.

Dette innebærer at dersom dødsfallet har skjedd i år, opphører avtalen ved 14. april neste år.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere