Spørsmål: Jeg arbeider som heltidsbonde med ammekyr, og driver min jordbruksvirksomhet gjennom mitt enkeltpersonforetak. Min kone hjelper til på gården, men hun arbeider også som sykepleier på sykehuset i nærheten av der vi bor. Kan vi dele overskuddet fra gårdsdrifta mellom oss, og hvordan gjør vi eventuelt det?

Svar: Dette er relevante spørsmål når du eller din regnskapsfører utarbeider din skattemelding for 2019. Driver du enkeltpersonforetak, kan du dele overskuddet med din ektefelle dersom dere begge er aktive i drifta. Dersom dere velger overskuddsdeling, skal dere dele både alminnelig inntekt og personinntekt etter samme fordelingsnøkkel. Overskuddsdeling vil kunne medføre redusert skatt og i tillegg vil din ektefelle få pensjonsopptjening.

Overskuddet deles basert på den arbeidsinnsatsen som du og din ektefelle har lagt ned i jordbruksvirksomheten i løpet av inntektsåret. Når dere skal finne ut hvor mye den enkelte har arbeidet i virksomheten, må dere gjøre en fordeling basert på omfanget av den enkeltes arbeid. Dersom dere har lagt ned tilnærmet lik innsats i jordbruksvirksomheten i løpet av inntektsåret, kan det være aktuelt å dele overskuddet likt mellom dere. Dersom overskuddet ikke er større enn at det gir dere begge mer enn et rimelig vederlag for arbeidsinnsatsen, kan dere dele hele overskuddet etter arbeidsinnsatsen.

Når dere skal dele overskudd fra jordbruksvirksomhet, skal kun du som hovedutøver i virksomheten levere næringsoppgave 1 og skjema for beregning av personinntekt fra enkeltpersonfortak som vedlegg til din skattemelding. Din kone skal ikke levere næringsoppgave og personinntektsskjema, men må sørge for å føre sin del av inntekten fra disse oppgavene i sin skattemelding. 

Eventuelle rentekostnader knyttet til den felles jordbruksvirksomheten skal dere dele mellom dere etter den samme fordelingsnøkkelen som delingen av overskuddet. Dere gjør dette ved å korrigere rentekostnader som er forhåndsutfylt i deres skattemeldinger.

Dersom din jordbruksvirksomhet har gått med underskudd og du er ansvarlig innehaver av enkeltpersonforetaket, kan ikke underskuddet fordeles mellom dere, men det er kun du som må føre hele underskuddet i din skattemelding. Hvis dere begge derimot er ansvarlig for virksomheten i enkeltpersonforetaket, vil det være anledning til å dele underskuddet mellom dere.