Spørsmål:

Jeg har en næringsbil som jeg bruker i gårdsdrift og som en servicebil i annen næring. Denne bilen bruker jeg også privat gjennom året. Jeg har forstått at jeg skal tilbakeføre for privat bruk. Trenger jeg da elektronisk kjørebok?

Svar:

Nei. det er ikke noe krav fra Skatteetaten om å bruke elektronisk kjørebok. Kjøringen din kan du registrere manuelt eller du kan skjønnsmessig fastsette fordelingen mellom næringskjøring og privatkjøring. Men, det er noen fordeler som du kan oppnå om du har elektronisk kjørebok:

Ønsker du å tilbakeføre for privat bruk etter faktisk kjørte kilometer må du ha elektronisk kjørebok. Da bruker man 3,40 kr pr. kilometer privatbruk i stedet for sjablongbeskatning etter listeprisen eller 75 %-beregningsregelen tilknyttet bilkostnader. Kjører du veldig lite privat kan det være gunstig å anskaffe elektronisk kjørebok, da beskatningen kan bli lavere.

Det er også krav til elektronisk kjørebok om man kjører over 40 000 kilometer i næringskjøring, og man vil redusere listepris ved sjablongbeskatning ned til 75 %.