Beskatning av bil

Av Marianne Imerslund,
  • Tips en venn om denne siden

Må jeg ha elektronisk kjørebok for å fordele næringskjøring og privat kjøring med næringsbil?

Spørsmål:

Jeg har en næringsbil som jeg bruker i gårdsdrift og som en servicebil i annen næring. Denne bilen bruker jeg også privat gjennom året. Jeg har forstått at jeg skal tilbakeføre for privat bruk. Trenger jeg da elektronisk kjørebok?

Svar:

Nei. det er ikke noe krav fra Skatteetaten om å bruke elektronisk kjørebok. Kjøringen din kan du registrere manuelt eller du kan skjønnsmessig fastsette fordelingen mellom næringskjøring og privatkjøring. Men, det er noen fordeler som du kan oppnå om du har elektronisk kjørebok:

Ønsker du å tilbakeføre for privat bruk etter faktisk kjørte kilometer må du ha elektronisk kjørebok. Da bruker man 3,40 kr pr. kilometer privatbruk i stedet for sjablongbeskatning etter listeprisen eller 75 %-beregningsregelen tilknyttet bilkostnader. Kjører du veldig lite privat kan det være gunstig å anskaffe elektronisk kjørebok, da beskatningen kan bli lavere.

Det er også krav til elektronisk kjørebok om man kjører over 40 000 kilometer i næringskjøring, og man vil redusere listepris ved sjablongbeskatning ned til 75 %.

 

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere