Jeg driver en entreprenør- og landbruksvirksomhet,  i begge benytter jeg meg av forskjellige former for innleid hjelp. I den forbindelse oppstår ofte spørsmålet om hvem som er arbeidstakere – med skattetrekksplikt, arbeidsgiveravgift og rettigheter som ansatt overfor meg etter arbeidsmiljøloven, og hvem som er innleide selvstendige næringsdrivende.
Er det mulig å dra noen generelle skillelinjer her?

Det er så absolutt mulig.

Den viktigste skillelinjen går på at en oppdragstaker har resultatansvar mens en ansatt kun har en innsatsforpliktelse. Med andre ord, en næringsdrivende selger et resultat som for eksempel ferdig reparert bil eller ferdig bygd hus. En arbeidstaker selger sin arbeidskraft til generell disposisjon. Oppdragstaker har også risiko. Hans inntekt er avhengig av at han når det bestilte resultat og av hvilke kostnader han har ved oppdragets utførelse. En arbeidstaker for betalt for sine arbeidede timer uansett og har ikke egne utgifter ved arbeidets utførelse.

Dernest har man overfor en arbeidstaker en instruksjonsrett der man kan bestemme hvordan arbeidet blir gjort, når det skal gjøres etc. Overfor oppdragstakeren definerer man i utgangspunktet kun hva som er det ønskede endelige resultat og når det skal foreligge. En annen side ved dette er at arbeidstakerens forpliktelse er personlig – han kan ikke sende noen andre i sitt sted. Oppdragstakerens forpliktelse er vanligvis ikke personlig, og han kan la noen andre utføre oppdraget.

Et annet moment er at en oppdragstaker ofte har egne driftsmidler og stiller med egen traktor eller eget verktøy, i motsetning til arbeidstaker som bruker arbeidsgivers driftsmidler.

Et annet viktig moment er hvorvidt man har en enkelt fast arbeids/oppdragsgiver, eller hvorvidt man selger sine tjenester til en vid og varierende rekke av oppdragsgivere.

Gjennomgangen her er ikke fullstendig, og overgangen mellom gruppene er selvsagt glidende, men vurderer man disse momentene vil man ha en ganske god ide om hvorvidt en person er ansatt eller en selvstendig oppdragstaker.