1. Avklar økonomiske og juridiske spørsmål tidlig i forholdet, og vær senere rask med å drøfte utfordringer med en gang de oppstår.
 

2. Inngå skriftlig avtale om hva som skal skje med landbrukseiendom, besetning og andre driftseiendeler ved skilsmisse eller død. Dersom en av partene ikke skal ha del i disse verdiene, kan denne parten i stedet sikres ved for eksempel sparing eller kjøp av annen bolig eller hytte.
 

3. Fordel de varige økonomiske verdiene rettferdig. Unngå at bare den ene parten ned betaler lån på fast eiendom og driftseiendeler, mens den andre bruker sin inntekt til forbruksutgifter som mat, klær og ferier.
 

4. Ektefeller med felleseie bør vurdere ektepakt og testament når den ene eller begge har mottatt en stor arv eller gave (herunder åsetesfradrag), og ellers når den ene skal ha fortrinn til størsteparten av felleseiet ved skilsmisse eller død.
 

5. Ektefeller med særeie eller særkullsbarn bør alltid skrive ektepakt, og vurdere testament.
 

6. Samboere bør alltid skrive samboerkontrakt og testament. Samboere anbefales også å sette seg inn i de rettslige og økonomiske forskjellene mellom samboerskap og ekteskap.
 

7. Søk profesjonell bistand. Bruk advokat til ektepakt, testament og andre avtaler, og regnskapsfører til økonomisk planlegging.
 

8. Ta vare på betalingsinformasjon, opplysninger om arv og gave, og andre viktige dokumenter. Ta sikkerhetskopi av elektroniske opplysninger og viktige papirer.
 

9. Jobb med holdninger hos de forskjellige generasjonene. Vis respekt for historie og kultur, samtidig som det gis rom for nye ideer. Vær løsningsorientert.
 

10. Ta vare på hverandre og plei forholdet. Ta dere fri og reis vekk sammen. Og husk at å unne den annen part økonomisk trygghet er et uttrykk for omsorg og kjærlighet.