Søknader om pleiepenger som mottas etter 1. januar 2019 vil derfor behandles uten hensyn til eventuelle tidligere dager med pleiepenger.

Vilkårene for å motta pleiepenger er uendret. Mer informasjon om pleiepenger finner man på NAV sin hjemmeside: https://www.nav.no/no/Person/Innhold+til+Person-forside/Nyheter/endring-i-reglene-for-pleiepenger-fra-1.januar-2019

En bonde som mottar pleiepenger kan også ha rett til avløsertilskudd. Avløsertilskudd ved sykt barn er begrenset til 20 dager per år for hver av foreldrene og for inntil 40 dager for enslige foreldre. Mer informasjon om avløsertilskudd finner man på Landbruksdirektoratets hjemmeside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom