For deltakere av ANS/DA eller for ektefelle til innehaver av ENK er det krav om at gjennomsnittlig næringsinntekt fra foretakets jordbruks- eller gartneridrift er minimum ½ G for de to siste årene vedkommende har fått skatteoppgjør for per 1. januar i det året avløsningen finner stedet.

F.o.m. 2019 er det ikke lenger et krav om størrelsen på næringsinntekten til innehaver av ENK. Det er nå kun krav om at innehaver av ENK har hatt næringsinntekt fra foretakets jordbruks- eller gartneridrift i den aktuelle to-årsperioden. For innehaver av nyetablert ENK er det kun krav om at jordbruks- eller gartneridriften er egnet til å gå med positivt overskudd over tid. Først fra det tredje årsskifte etter oppstart må innehaveren kunne dokumentere to år med næringsinntekt fra jordbruks- eller gartneridrift.

Regelen finner man i Forskrift om tilskot til avløysning ved sjukdom og fødsel mv § 3 

God Informasjon om avløsertilskudd finner man for øvrig på Landbruksdirektoratets hjemmeside