Fedre- og mødrekvote utvidet til 15 uker

Foreldrepengeperioden består av fedrekvote, mødrekvote og fellesperiode. Fedrekvoten og mødrekvoten er f.o.m. 1. juli 2018 utvidet fra 10 til 15 uker. Utvidelsen endrer ikke ved den samlede stønadsperioden, og utvidelsen tas således av fellesperioden.

Foreldrepermisjon kan tas ut med 100 % eller 80 % dekningsgrad. Kvotene på 15 uker gjelder uavhengig av hvilken dekningsgrad man velger. Mor må ta ut 3 av ukene i fellesperioden før fødsel. De første 6 ukene etter fødsel er forbeholdt mor og inngår i mødrekvoten.

Samlet foreldrepermisjon ved 100 % dekningsgrad er 49 uker. Fellesperioden til fordeling utgjør 16 uker.

Samlet foreldrepermisjon ved 80 % dekningsgrad er 59 uker. Fellesperioden til fordeling utgjør 26 uker.

 

Utvidelse av foreldrepengeperioden ved flerbarnsfødsel og samtidig adopsjon av flere barn

F.o.m. 1. juli 2018 skjer det en utvidelse av foreldrepengeperioden ved flerbarnsfødsel eller samtidig adopsjon av flere barn.

Ved fødsel eller samtidig adopsjon av to barn gis foreldrene 17 uker ekstra ved 100 % dekningsgrad og 21 uker ekstra ved 80 % dekningsgrad. Samlet foreldrepermisjon blir således 66 uker ved 100 % dekning og 80 uker ved 80 % dekning. Utvidelsen knytter seg til fellesperioden.

Ved fødsel eller samtidig adopsjon av tre eller flere barn gis foreldrene 46 uker ekstra ved 100 % dekningsgrad og 56 uker ekstra ved 80 % dekningsgrad. Samlet foreldrepermisjon blir således 95 uker ved 100 % dekningsgrad og 115 uker ved 80 % dekningsgrad. Utvidelsen knytter seg til fellesperioden.

 

Virkningstidspunkt

Endringene i foreldrepengeordningen gjelder f.o.m. 1. juli 2018. Skjæringstidspunktet knytter seg til fødsel-/adopsjonstidspunktet, og gjelder uavhengig av om man f.eks. har termin i juni og har påbegynt permisjon, men først føder i juli.