Velferdsordninger

Tjenestepensjonen utvides - pensjon fra første krone

Stortinget vedtok rett før jul nye regler for opptjening av tjenestepensjon fra første krone. Lovvedtaket om endringer i pensjonslovgivningen trer i kraft 1. januar 2022, men bedriftene har frist på seg til 30. juni 2022 med å tilpasse sine pensjonsordninger til de nye reglene.

Våre samarbeidspartnere