Bruk av skogfond ved opprydding etter stormen

Skogeiere kan benytte skogfond til å dekke underskudd ved opprydding av vindfall dersom tiltaket er skadeforebyggende eller nødvendig for å sikre foryngelse.

Landbruksdirektoratet har gitt uttalelse om bruk av skogfondsordningen ved opprydding etter stormen, og uttaler bl.a:

Ikke all opprydding av vindfall etter stormen 19. november vil være økonomisk lønnsomt for skogeieren. Dersom oppryddingen kan defineres som et skadeforebyggende tiltak eller som et nødvendig forarbeid for å sikre ny foryngelse i fortsettelsen, kan skogeieren bruke av eget skogfond til å dekke underskuddet.

Kommunen er vedtaksmyndighet

Det er kommunen som er vedtaksmyndighet for skogfond. Kommunen skal i den enkelte sak vurdere om investeringene er utført på en sånn måte at de kan godkjennes som faglig, økonomisk og økologisk forsvarlige, og at de er tilstrekkelig dokumentert, jf. skogfondforskriften.

Se også Landbruksdirektoratets informasjon om stormfelt skog her.

 

Tilleggsinnbetaling

Ved avvirkning kan man avsette inntil 40 prosent til skogfond. De som har omsatt tømmer og satt inn på skogfond i 2021, har en mulighet til å sette inn en tilleggsinnbetaling på skogfond. Beløpet kan ikke være større enn at totalt avsatt på skogfond er maksimalt 40 prosent av bruttoverdien av virkesomsetningen i 2021. Fristen for slik innbetaling er 6. februar 2022. Du finner mer informasjon om hvordan slik innbetalingn skjer på skjemasiden for skogfond.