Trond Myrslo i Myrslo skogavvirkning AS fatter ikke hva avgiftsøkninga på anleggsdiesel skal være godt for. (Foto: Myrslo)

- Det er et spørsmål hvor lenge vi kan holde på. Det er flere entreprenører som teller på knappene, sier daglig leder Trond Myrslo.

Han sier et maginene er presset fra før, og at det er svært vanskelig å øke prisen til kundene. Tømmerstokken har sin pris, og skogeieren vil ikke betale mer om entreprenørene får økte kostnader. Da lar han heller være å hogge.

Går på bunnlinja

Myrslo skogavvirkning AS har to hogstmaskiner, to lassbærere og en kombimaskin. Selskapet har fem fast ansatte, og omsetter for 7,5 millioner kroner i året.

- Avgiftsøkningen går rett på bunnlinja, og kommer på toppen av alt. Jeg skjønner ikke hva økninga skal være godt for, sier Myrslo.

Hans bransje sliter fra før med lave marginer og ikke minst rekruttering. Særlig er konkurransen stor med øvrig anleggsbransje. Der er marginene større og lønningene bedre.

- Vi måtte sette opp lønningene for å være mer attraktiv, sier Myrslo.

Budsjettforlik

Høyre, Frp, Venstre og KrF ble i budsjettforliket enige om å øke mineraloljeavgifta med 53,9 øre pr liter. I tillegg økes CO2-avgifta med 27 øre, slik at samlet økning blir 80,9 øre. Begrunnelsen var ønsket om å fase ut fyringsolje, men økninga rammer også anleggsdiesel til traktorer, skogsmaskiner og anleggsmaskiner.

Trond Myrslo sier at hans firma nå må fokusere enda mer på å være effektive og prøve å spare. Det blir også slutt på å gjøre ekstraarbeid ut over det som er avtalt med skogeierne.

Akkurat nå er Myrslo og hans arbeidslag i gang med å ta unna vindfall etter "Hilde" og "Ivar". For å berge vindfall etter slike stormer, er det viktig å ha maskiner å sette inn. Om flere skogsentreprenører gir seg, kan det bli vanskelig å ha nok kapasitet om nye stormer legger ned skog, påpeker han.

Bondelaget reagerer

- For en traktor utgjør avgiftsøkninga en merutgift på 5-10 kroner pr time, sier Asbjørn Helland.Leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag reagerer også kraftig på avgiftshoppet.

- Det er totalt uforståelig i forhold til å styrke bedriftenes stilling i Norge. Regjeringen vil lette beskatningen på privatforbruk, men går i helt motsatt retning overfor bedriftene, sier han.

For landbruket utgjør avgiftsøkningen mellom 5 og 10 kroner timen for bruk av traktor. Det er dermed snakk om en betydning merkostnad, som må forsøkes kompensert gjennom jordbruksoppgjøret.

- Avgiftsøkninga viser at det ikke er noen helhetlig miljøpolitikk. For samtidig tas tilskuddet for biobrensel bort, sier Asbjørn Helland.