For samboere som har eller venter felles barn innføres det en rett til å sitte i uskifte med eiendeler som har vært til felles bruk. Dette gjelder boligen med innbo, fritidsbolig med innbo og bil. Dersom samboerne vil gis det ytterligere adgang til å utvide retten til å sitte i uskifte gjennom testament.

Dersom samboerne ikke ønsker å sitte i uskifte innføres regler om minstearv  på 4 G eller ca. kr 280 000, tilsvarende som for ektefeller. Dette gjelder både for samboere med felles barn og for samboere som har bodd sammen i 2 år eller mer.

Retten til arv kan utvides eller innskrenkes i testament, men samboeren skal i så fall få kjennskap til dette.