I denne håndboken kan man lese om andres erfaringer med samdrift, samt økonomiske og juridiske anbefalinger for samdrifter.

Som grunnlag for denne håndboken har vi fått inn erfaringer og merknader fra en lang rekke samdrifter som er medlemmer i Norges Bondelag, i hovedsak melkesamdrifter men også samdrifter som driver med andre produksjoner. I tillegg har vi   innhentet erfaringer fra flere regnskapskontor, eierskifterådgivere og rettssaker om oppløsning av eller uttreden fra samdrifter i landbruket. Det har vært gjennomført en studietur i Nord-Trøndelag, der det ble gjennomført besøk i to samdrifter, ett maskinlag, samt innlegg fra og diskusjon med ulike aktører i rådgiverapparatet. I tillegg har vi gitt råd ved uttreden fra og oppløsning av samdrift, i enkeltsaker der medlemmene i fellesskap har anmodet om dette.

Det er meget viktig å merke seg at reglene som presenteres i denne håndboken er gjeldende på utgivelsestidspunktet. Det oppfordres derfor til at beløpsgrenser og andre regler som endres hyppig, dobbeltsjekkes før bruk. Dette kan gjøres hos regnskapsfører. Medlemmer i Norges Bondelag og fagpersoner som har samarbeidsavtale med Bondelagets Servicekontor AS, kan også kontakte Avdeling for regnskap og juridisk service i Norges Bondelag for svar.

Vi skulle gjerne ha nevnt alle som har gitt oss innspill og delt av sine erfaringer i forbindelse med arbeidet, men den listen ville ha blitt lang og vi kunne kommet i skade for å ikke få med alle. Vi vil derfor særlig trekke frem de fire som har gjennomgått manus til håndbok og avtaler, og kommet med gode råd ved utarbeidelsen av disse. Dette er Hans Petter Melbø i Regnskap Innlandet SA, Jens Kristian Nyerrød i Vorma Økonomi og Regnskap SA, Tom Arild Fredriksen i Tine SA og Svein Aalling i Advokatfirmaet Seland Orwall.

Hele arbeidsgruppen har vært ansatt i Bondelagets Servicekontor AS. De deltakende har vært Erlend Stabell Daling, Astrid Simengård, Pål Kristian Ormstad, Sissel Fykse, Anders Huus, Rune Rylandsholm, Alfred Schøyen, Jon Sigurd Tuset og Anders Bjørnsen.

 

Håndboken er kun tilgjengelig for medlemmer i Norges Bondelag, samt våre samarbeidene regnskapskontor og advokater.

Du kan laste ned håndboken her (krever innlogging på min side)