Kursinnhold - skattekurset 2022

 • Skatte- og avgiftsopplegget 2022
  • Relevante dommer, vedtak og uttalelser
  • Statsbudsjettet 2023
 • Vedlikehold eller påkostning
  • Valg av saldogruppe
  • Typeeksempler
 • Merverdiavgift 
  • Fradragsreglene 
  • Særlig om "transaksjonskostnader"
 • Bil i næringsvirksomhet
 • Kåravtaler
 • Aktuelle saker
  • Utbetalinger fra samvirkeforetak
  • Avtaler om fri kraft
  • Fornybar energi 
  • Mv.
 • Jordbruksfradraget
  • Gjennomgang av regelverket belyst med eksempler
 • Samboere
  • Rådgivning mht. kjøp og drift av gårdsbruk
 • Erfaringer fra overgang til ny skattemelding og næringsspesifikasjon

Dere vil få utdelt kursperm med nødvendig dokumentasjon. Forelesningsplansjer sendes ut på e-post til påmeldte deltakere ca. to dager før kursstart i hvert enkelt fylke. Husk derfor å oppgi din e-postadresse ved påmelding. Skattekurspermen blir også publisert på Ekstranettet vårt i forkant av kurset.

Her finner du link til:

Dersom tidspunktet i eget fylke ikke passer, må dere gjerne delta i et annet fylke. Kontakt da det aktuelle fylket for påmelding og informasjon. 

Kursavgift for deltakelse på det årlig to-dagers skattekurset er inkludert i servicekontingenten til samarbeidende regnskapskontor. Administrasjonsbdrag per deltaker er for 2022 kroner 2000.

I år kan dere velge mellom tre ulike temakurs:

 • Selskapsrett - valg av selskapsform i landbruket
 • Bokføring
 • Rettlære, hvitvasking og GDPR

Kursavgiften på temakursene er kr 2 900 per deltaker for ansatte ved Bondelagets samarbeidende regnskapskontor og for medlemmer i Økonomiforbundet. For andre er prisen kr 3 400.

Les mer om temakursene og innholdet på våre kurssider.