Bondelagets ekstranett for samarbeidende regnskapskontor inneholder nyttige fagartikler, nye og gamle skattekursmanus, kopi av nyhetsbrev og nyttige standardavtaler. 

På ekstranettet finner du også ”Min side”. Her får du oversikt over de opplysninger vi har registrert om deg i vårt medlemsregister, eksempelvis adresse, telefonnummer, mv. Du får også mulighet til å endre disse opplysningene selv. Som ansatt på et av våre samarbeidende regnskapskontor vil du også få tilgang på de opplysninger vi har registrert om kontoret, daglig ledere vil i tillegg ha mulighet til å endre kontaktopplysninger. Er du i tillegg medlem i Norges Bondelag, vil du også få oversikt over kontingentgrunnlaget og du vil få mulighet til å skrive ut kopi av kontingentfaktura.

NB! Brukernavnet er din personlige e-postadresse (ikke kontorets felles e-post adresse)

Du får tilgang til vårt ekstranett på følgende måte:

  1. Gå til www.bondelaget.no/ekstranett eller se i høyre hjørne på forsiden, der finner du knappen ” Logg inn” – klikk her
  2. På siden du nå kommer til skal du første gang klikke på linken ”Glemt passord/ny bruker”. Vi har allerede registrert e-post adressen til de fleste av dere. Viss ikke sender du oss en e-post slik at vi får registrert denne (se link midt på siden).
  3. Når du så har tastet inn din e-post adresse skal du få tilsendt et passord på samme e-post adresse.
  4. Logg så på ved å taste inn brukernavn (e-post adressen) og passord (tilsendt). Du kan selv velge eget passord etter at du har logget inn første gang.
  5. På siden du nå kommer inn på velger du menypunktet ”Ekstranett for regnskapskontor”.
  6. Informasjon om innhold og bruk av det nye ekstranettet ligger i artikkel øverst på denne siden.

Ta kontakt med oss på rjspost@bondelaget.no dersom du har problemer med pålogging.