Fra november 2019 ble en rekke andre transaksjonsdetaljer tilgjengelig i fakturaene, deriblant merverdiavgift, men betyr dette at en kan få fradrag for merverdiavgift etter fakturaen? Det enkle svaret på dette er nei. For å kunne føre fradrag for merverdiavgift må kravene til et salgsdokument etter bokføringsforskriftens § 5-1-1 være oppfylt. Agricardfakturaene fra Eika dekker ikke forskriftens krav da bl.a. den aktuelle bensinstasjonens organisasjonsnummer mangler på fakturaen, samt et fakturanummer som kan benyttes som referanse ved reskontroføring.

 

Hva var forskjellen på Agricard med SEB og nå Agricard med Eika?

 

I forbindelse med overgangen til ny leverandør av Agricard ble hele ordningen gjennomgått, og for å tilfredsstille bokføringsregelverket måtte det gjøres noen endringer i praksis. Utskriften en fikk på pumpen i den forrige Agricardløsningen hadde ingen mva-spesifikasjon, men hadde påskriften "Utleveringsseddel - Faktura vil bli utstedt av kortutsteder". Kvitteringer som nå skrives ut på pumpen/stasjonen har påført teksten "Salgskvittering" og inneholder spesifikasjon av mva-beløpet. Det er denne bongen som er salgsdokumentet som utstedes for drivstoffkjøpet, og en må derfor nå ta vare på hver kvittering for alle kjøp som gjøres med Agricard for å kunne kreve fradrag for merverdiavgift i regnskapet. Agrikjøp har også publisert en artikkel på sine nettsider som du kan lese her.

 

Likt for alle mastercard

Fakturaen for bruken av Agricard lister opp alle transaksjoner i angitt periode med de belastede beløpene. Transaksjonene samlet i perioden angir skyldig beløp og må betraktes som et kontoutdrag over den angitte perioden, på lik linje med en annen kontoutskrift. Det samme vil en også finne ved bruk av andre kredittkortløsninger og ved bruk av debetkort. Agricard er intet unntak, og selv om det på kontoutdraget fremkommer transaksjonsdetaljer, vil ikke føring etter kontoutdraget i fakturaen for kortbruken være dekkende for fradragsføring i regnskapet, utover eventuelle rentetillegg og fakturagebyr. En kan oppleve at en ikke får utstedt salgsdokument på bensinstasjonen ved feil på kortautomat eller at skriveren er tom for papir. Som regel får en et varsel om dette i forkant og kan velge en annen pumpe. Det er også mulig å be om utskrift av kopi i betjent kasse eller sette inn kortet i en annen automat på stasjonen, enten rett etter fylling eller ved et senere tidspunkt, og få utskrift av kvittering dersom det er ønskelig. Circle K har også opprettet en portal der en kan bestille kopi av kvitteringer dersom disse mangler. Denne vil en kunne finne her.

 

Fare for dobbeltføring

Fører en fradrag for kostnader knyttet til Agricard etter fakturaen, vil dette kunne risikere en dobbeltføring av kostnader dersom en både legger ved salgskvitteringer i regnskapet og i tillegg fører fradrag for kostnader etter Agricardfakturaen. En slik praksis må naturligvis unngås. Benyttes det flere typer Mastercard til drivstoffyllinger vil det bli vanskeligere å skille på hvilke transaksjoner som hører til hvilket kort dersom en ikke aktivt avstemmer mot kontoutdrag for respektive kredittkort. I tillegg vil en få forskjellige referansenummer på salgskvittering og faktura som vil gjøre at fagsystemer ikke varsler om duplikater. Merk at faktura for bruken av Agricard ikke har eget fakturanummer da dette ikke regnes som et salgsdokument, men kun en betalingsoppfordring for negativ saldo på kredittkortkonto.

Mottar en fakturaer i fra Agricard som EHF må en være obs på at automatisk bokføring kan være ført til fradrag uten merverdiavgift. En må derfor endre debetkonto til en konto som motsvarer den konto som er ført til kreditt ved fradragsføring av salgskvitteringen. Følgelig må en legge ved kvitteringer for kjøpet i regnskapet. 

 

Factoringoppdrag kan ha samme avgiftsmessig konsekvens

Factoringoppdrag kan variere fra enkelte innkrevingstjenester der selger beholder riskioen for utestående, til outsourcing av utfakturering der factoringselskapet overtar hele kredittrisikoen. Ved bokføring må en være obs på at ulike factoringtjenester kan gjelde. Et eksempel kan være handel i Felleskjøpets nettbutikk der en vil få en faktura i etterkant fra Collector Bank som driver inn fordringen for Felleskjøpet Agri SA, men merk at denne fakturaen ikke inneholder mva-spesifikasjon for transaksjonen. En må derfor hente ut salgsdokumentasjon fra utsteder, som i dette tilfellet er Felleskjøpet, for å rettmessig kunne kreve fradrag for merverdiavgift på kjøpet. Det forutsettes at varen er fradragsberettiget i den avgiftsregistrerte virksomheten. Vær påpasselig ved fradragsføring at salgsdokumentasjonen dekker de krav som stilles og at merverdiavgift en fører fradrag for er spesifisert i dokumentet.