Skatt og avgift

Ny skattefavorisert individuell sparing til pensjon (IPS) – i kraft fra 1. november 2017

Fra 1. november 2017 kan du spare i den nye IPS ordningen. Les mer om ordningen her.

Våre samarbeidspartnere