Skatt og avgift

Skattereformens pensjonsfelle

Foretaksmodellens regler om at personinntekten skal reduseres med gjeldsrenter til finansinstitusjoner, fører til at mange bønder får svært lav eller i verste fall ingen personinntekt. Norges Bondelag krever nå at denne regelen endres fra en "skal - regel" til en "kan - regel".

Våre samarbeidspartnere