Skatt og avgift

Utleie av driftsbygning på gårdsbruk og bruk av mva-melding for primærnæring

Skatteforvaltningsforskriften § 8-3-7 (5) åpner for at også omsetning fra bl.a. utføring av tjenester for andre med betydelige driftsmidler, kan føres på mva-melding for primærnæringen, dersom det minst 60 prosent av tiden benyttes i egen virksomhet. På Bondelagets forespørsel har Skattedirektoratet kommet med en avklaring av om også omsetning ved utleie av del av driftsbygning kan tas med på slik melding. SKD konkluderer med at driftsbygninger ikke omfattes av unntaket i nevnte bestemmelse.

Våre samarbeidspartnere