Hjelpeskjema til selvangivelsen for «skogbruk utenfor næring»

Fra 2016 ble det innført nye regler for beskatning av de minste eiendommene. Skatteytere som etter de nye retningslinjene faller utenfor virksomhetsbegrepet får nå en forenklet rapportering allerede på selvangivelsen som skal leveres i vår. Like fullt er det viktig at det rapporteres riktig. Derfor har Skogkurs i samarbeid med Bondelaget laget hjelpeskjemaer til nedlasting for regnskapsførere og andre som skal rapportere.


Beregningsskjemaene er  i Excel og kan lastes ned gratis HER.

Regnearket består av 3 arkfaner:

På den 1. arkfana ligger det 3 tabeller:

  • Beregning av kapitalinntekt/kapitalkostnad for overføring til selvangivelsen
  • Hjelpetabell 1 – Beregning av skattepliktig del av skogfond
  • Hjelpetabell 2 – Avskrivninger

På den 2. arkfana ligger det skjema for avslutning av gjennomsnittsligning. Ved overgangen fra 2015 til 2016 vil det normalt være et «underheng» som kommer til inntekt eller et «overheng» som kommer til fradrag. Dette må beregnes.

Den 3. arkfana er kun en oversikt over avskrivingssatser for 2016.