Næringseiendom omfatter bl.a. kontorlokaler, fabrikker, tomter, parkeringshus, butikker, verksteder, kjøpesenter mv.

Begrepet ”verk og bruk”, for eksempel fabrikker, sagbruk mv., skal fortsatt være et selvstendig grunnlag for utskrivning av eiendomsskatt, men vil også omfattes av begrepet ”næringseiendom”.

Ileggelse av eiendomsskatt på ”næringseiendom vil således favne videre enn ileggelse av eiendomsskatt på ”verk og bruk”.

Landbrukseiendommer skal fortsatt være unntatt.

Kommunen vil med de nye reglene få anledning til å skrive ut eiendomsskatt bare på næringseiendom i kommunen eller på alle eiendommer i bymessige utbygde områder og næringseiendom i hele kommunen.