Beskrivelse/målgruppe:

Kurset retter seg mot regnskapsførere, men kan være vel så nyttig for kunden selv. Kanskje tipse kundene om å melde seg på?

Forelesere:

Advokat Elise Midling-Hansen
Advokat Jan Bangen

Kursinnhold:

Fra 2009 overtok Staten ved Statsforvalteren alt ansvar for umyndiges midler. Dette betyr at familiens rådighet over umyndiges midler har blitt svært begrenset. Mange ønsker heller at familien skal råde over midlene dersom en selv skulle bli ute av stand til dette på grunn av demens eller varig svekket helsetilstand. Det er i henhold til vergemålsloven fortsatt mulig å beholde rådigheten i familien gjennom opprettelse av fremtidsfullmakt. Vi skal se på hvorfor dette bør gjøres og hvordan det gjøres.

 

Her kan du laste ned programmet

Pris:

Kr 1.000 for ansatte på Bondelagets samarbeidende regnskapskontor og medlemmer i Norges Bondelag
Kr 1.200 for andre


Faglig oppdatering:
Rettslære/foretaksrett, 2 timer

Påmeldingsfrist: 25. april 2023

Påmelding:

Klikk her for å melde deg på

For eventuelle spørsmål om kurset, kontakt oss på e-post; rjspost@bondelaget.no
eller ring oss på telefon: 22 05 45 00

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kursdeltakere for gjennomføring av kurset.