Beskrivelse/målgruppe:

Kurset retter seg mot regnskapsførere, men også være nyttig for bonden som fører regnskapet selv.

Forelesere:

Rådgiver Martin Johnsbråten
Seniorrådgiver Line Tronstad
Advokat Marta Melby

Kursinnhold:

Forberedelse til årsoppgjør for primærnæring 2022.

Vi går mot et ekstra spennende årsoppgjør denne våren, inntektsåret 2022 er jo det første året alle enkeltpersonforetak må levere inn ny skattemelding og næringsspesifikasjon.

I dette webinaret skal vi ta en gjennomgang av jordbruksfradraget,  varelager/buskap i utgående balanse, håndtering av avskrivninger, skog - tømmerkonto og skogfond og andre viktige forutsetningene som en må ha tatt stilling til når jobben med næringsspesifikasjon og skattemelding starter. Vi skal også snakke litt om økonomiske betraktninger utover selve resultatet og balansen som en må hensynta i årsoppgjøret.

 

Her kan du laste ned programmet

Pris:

Kr 1.500 for ansatte på Bondelagets samarbeidende regnskapskontor og medlemmer i Norges Bondelag
Kr 1.750 for andre


Faglig oppdatering:
Skatte- og avgiftsrett, 3 timer

Påmeldingsfrist: 27. februar 2023

Påmelding:

Klikk her for å melde deg på

For eventuelle spørsmål om kurset, kontakt oss på e-post; rjspost@bondelaget.no
eller ring oss på telefon: 22 05 45 00

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kursdeltakere for gjennomføring av kurset.