Beskrivelse/målgruppe:

Kurset retter seg mot regnskapsførere, men kan være vel så nyttig for bonden selv. Et tips kan være å invitere aktuelle kunder på besøk på kontoret for å se på webinaret, evt at bonden selv kan melder seg på. 

Forelesere:

Advokat Elise Midling-Hansen
Advokat Jan Bangen

Kursinnhold:

Tidligpensjonen i landbruket (TPO) er en pensjonsordning som bonden kan ha rett på etter fylte 62 år. Dessverre ser vi at det er litt få som benytter seg av ordningen. Årsaken kan både være at ordningen ikke er godt nok kjent og at mange bønder ikke oppfyller vilkårene for ordningen. I webinaret skal vi se nærmere på hvem som kan søke på ordningen, hvor mye pensjonen utgjør årlig ved enbruker- og tobrukerpensjon og hvordan man skal gå frem for å søke. Vi kommer til å gå nøye inn på vilkårene for ordningen, med hovedvekt på de typiske «fallgruvene» som gjøre at pensjonen glipper for mange. Det er gjerne vilkåret om at hovedinntekten til bonden, i den kritiske referanseperioden, må komme fra jordbruk/skogbruk eller gartneri som skaper utfordringer for mange bønder. Man skal særlig være dette bevisst om man har lønnsinntekt utenfor gården, har annen type næringsinntekt eller mottar trygdeytelser. Bonden, i samråd med regnskapsfører, bør starte å planlegge for ordningen allerede fra bonden er i midten av 50-årene. Ikke bare hvordan bonden faktisk innretter seg, men også regnskapstekniske grep (som f.eks. avskrivninger, fordeling av inntekt mellom ektefeller m.m.) vil kunne få betydning for om man faller innenfor eller utenfor ordningen.

Her kan du laste ned programmet

Pris:

Kr 1.000 for ansatte på Bondelagets samarbeidende regnskapskontor og medlemmer i Norges Bondelag
Kr 1.200 for andre


Faglig oppdatering:
Juridiske timer, 2 timer

Påmeldingsfrist: 14. februar 2023

Påmelding:

Klikk her for å melde deg på

For eventuelle spørsmål om kurset, kontakt oss på e-post; rjspost@bondelaget.no
eller ring oss på telefon: 22 05 45 00

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kursdeltakere for gjennomføring av kurset.