Kursmål:

Regnskapsførere må kunne mer enn å produsere korrekte regnskap. I dette kurset gir vi deg oppdateringen som hjelper deg å få oversikt og gode rutiner for overholdelse av GRFS, regnskapsførerloven, risiko- og kvalitetsstyring. Og litt oppdatering på hvitvaskingsregelverket. Høyaktuelle temaer da Finanstilsynet har plassert regnskapsførere i kategorien med «betydelig risiko» knyttet til hvitvasking, samtidig som vi har fått ny regnskapsførerlov og oppdatert bransjestandard (GRFS) gjeldende fra 2023, og som vi vil bli testet på ved kontroll nå i 2024.

Målgruppe:

Fortrinnsvis eksterne regnskapsførere samt styremedlemmer og daglig leder i regnskapsførervirksomheter.

 

Kurstema:

Ny regnskapsførerlov fra 2023

 • Gjennomgang med særlig søkelys på de materielle endringene vi må forholde oss til
 • Hva dette medfører rent praktisk, og hvor lang tid har vi på oss til gjennomføring av endringer?

 

Ny og oppdatert god regnskapsføringsskikk (GRFS) fra 2023

 • Gjennomgang med fokus på hoved endringene i forhold til tidligere standard
 • Forsvarlig kvalitetsstyring – hva innebærer det?
 • Forståelse av de ulike kunders virksomhet blir sentralt – tiden med mye standardmaler forbi?

 

Risikostyring – en prosess i utvikling

 • Omfattende forventninger til utført risikostyring i risikostyringsforskriften, ny regnskapsførerlov og hvitvaskingsregelverket – vi går gjennom de vesentligste kravene og hva som er i endring

 

Hvitvaskingsregelverket

 • Regnskapsførere er av Finanstilsynet klassifisert som virksomheter med «betydelig risiko» knyttet til hvitvasking – hva vil det medføre for bransjen?
 • Hvor er det vi feiler – hva kan vi bli bedre på?
 • Gjennomgang av Finanstilsynets risikovurdering 2023

 

Rød tråd

 • Er vi flinke nok til å tenke «rød tråd» gjennom de ulike prosesser? Vurdering vi gjør på et område må gjenspeiles gjennom de øvrige. Eksempler gis underveis i kurset


Kurset arrangeres i samarbeid med Økonomiforbundet, i tilknytning til Bondelagets skattekurs 2024 (temadagen/3.-dagen)

 

Foreleser:

Morten Thorkildsen, Simployer AS

Kr 3.200 for regnskapskontor som har samarbeidsavtale med Norges Bondelag.
Kr 3.200 for medlemmer i Økonomiforbundet
Kr 3.700 for andre
(i tillegg kommer hotellkostnader og dagpakke)
 

Strukturert opplæring:

 • 7 timer - Regnskapsføring

Tid:

Start kl. 10:00
Slutt kl. 17:00

 

Påmelding til akershus@bondelaget.no