Beskrivelse:

Mange regnskapskontor gir råd til sine kunder på flere områder enn det rent regnskapsfaglige. Kurset gir en innføring i aktuelle lov- og forskrifter innen HR-området. Det blir og oppdatering i GDPR og hvitvaskingsregelverket samt en gjennomgang av ny GRFS og regnskapsførerlov. Kurset er relevant for alle regnskapsførere, økonomiansvarlige, næringsdrivende, daglige ledere, styremedlemmer og revisorer som driver med ekstern rådgivning.

 • Ansettelse, arbeidsavtale og prøvetid
 • Ferieloven
 • Hvitvaskingsregelverket 2020
  -  Veiledning for regnskapsførere
  Oppdatering på ny GRFS og regnskapsførerlov 
 • Bruk av advarsel i arbeidsforhold 
 • Personopplysninger og GDPR
  - Veileder GDPR for regnskapsførere, dokumentasjonskrav 
 • Permittering 
 • Permisjoner-
  - Lov- og avtalefestede
 • Opphør av arbeidsforhold

 

Kurset arrangeres i samarbeid med Økonomiforbundet, i tilknytning til Bondelagets skattekurs 2022 (temadagen/3.-dagen)

Målgruppe:

Eksterne og interne regnskapsførere, økonomiansvarlige, næringsdrivende, styremedlemmer og revisorer.

Forelesere:

Rune Martinsen,
Økonomiforbundet

og

Gry Skålnes
Økonomiforbundet

 

 

 

 

 

 

 

 

Kr 2.900 for regnskapskontor som har samarbeidsavtale med Norges Bondelag.
Kr 2.900 for medlemmer i Økonomiforbundet
Kr 3.400 for andre

(i tillegg kommer kostnader til dagpakke på hotellet)
 

Faglig oppdatering:

 • 4 timer - regnskapsføringsregelverket
 • 3 timer - rettslære

Tid og sted:

Start kl. 10:00
Slutt kl. 17:00

Se forøvrig innbydelse fra de enkelte fylker.
 

Dato: Sted: Hotell: Påmelding til:
24. oktober Innlandet (Hedmark) Scandic Hamar innlandet@bondelaget.no
2. november Vestfold og Telemark Bø Hotell vestfold.telemark@bondelaget.no
21. november Molde Hotel Alexandra more.romsdal@bondelaget.no
23. november Bergen Quality Edvard Grieg vestland@bondelaget.no