Kursmål:

Regnskapsførere må kunne mer enn å produsere korrekte regnskap. I dette kurset gir vi deg oppdateringen du trenger for i praksis å sikre gode rutiner for overholdelse av hvitvaskingsloven, risikostyring og kvalitetsstyring. Høyaktuelle temaer da Finanstilsynet nå har plassert regnskapsførere i kategorien med «betydelig risiko» knyttet til hvitvasking, samtidig som vi har fått ny regnskapsførerlov og oppdatert bransjestandard (GRFS) gjeldende fra 2023.

Målgruppe:

Fortrinnsvis eksterne regnskapsførere samt styremedlemmer og daglig leder i regnskapsførervirksomheter.

 

Kurstema:

Ny regnskapsførerlov fra 2023

 • Gjennomgang med særlig søkelys på de materielle endringene vi må forholde oss til
 • Hva dette medfører rent praktisk, og hvor lang tid har vi på oss til gjennomføring av endringer?

 

Ny og oppdatert god regnskapsføringsskikk (GRFS) fra 2023

 • Gjennomgang med fokus på hoved endringene i forhold til tidligere standard
 • Forsvarlig kvalitetsstyring – hva innebærer det?
 • Forståelse av de ulike kunders virksomhet blir sentralt – tiden med mye standardmaler forbi?

 

Risikostyring – en prosess i utvikling

 • Omfattende forventninger til utført risikostyring i risikostyringsforskriften, ny regnskapsførerlov og hvitvaskingsregelverket – vi går gjennom de vesentligste kravene og hva som er i endring

 

Hvitvaskingsregelverket

 • Regnskapsførere er av Finanstilsynet klassifisert som virksomheter med «betydelig risiko» knyttet til hvitvasking – hva vil det medføre for bransjen?
 • Hvor er det vi feiler – hva kan vi bli bedre på?
 • Gjennomgang av Finanstilsynets risikovurdering 2023

 

Rød tråd

 • Er vi flinke nok til å tenke «rød tråd» gjennom de ulike prosesser? Vurdering vi gjør på et område må gjenspeiles gjennom de øvrige. Eksempler gis underveis i kurset


Kurset arrangeres i samarbeid med Økonomiforbundet, i tilknytning til Bondelagets skattekurs 2022 (temadagen/3.-dagen)

 

Foreleser:

Morten Thorkildsen, Simployer AS

Kr 3.000 for regnskapskontor som har samarbeidsavtale med Norges Bondelag.
Kr 3.000 for medlemmer i Økonomiforbundet
Kr 3.500 for andre
(i tillegg kommer kostnader til dagpakke på hotellet)
 

Strukturert opplæring:

 • 7 timer - Regnskapsføring

Tid:

Start kl. 10:00
Slutt kl. 17:00

 

Påmelding til innlandet@bondelaget.no