Beskrivelse:

Mange regnskapskontor gir råd til sine kunder på flere områder enn det rent regnskapsfaglige. Kurset gir en innføring i aktuelle lov- og forskrifter innen HR-området. Det blir og en gjennomgang av ny GRFS og regnskapsførerlov. Kurset er relevant for alle regnskapsførere, økonomiansvarlige, næringsdrivende, daglige ledere, styremedlemmer og revisorer som driver med ekstern rådgivning.

 • Ansettelse, arbeidsavtale og prøvetid
 • Bruk av konkurranseklausul og kundeklausul
 • Bruk av advarsel i arbeidsforhold 
 • Pensjon og AFP
 • Hvitvaskingsregelverket
  -  Veiledning for regnskapsførere
 • Oppdatering på ny GRFS og regnskapsførerlov 
 • Opphør av arbeidsforhold
   

Kurset arrangeres i samarbeid med Økonomiforbundet, i tilknytning til Bondelagets skattekurs 2022 (temadagen/3.-dagen)

Målgruppe:

Eksterne og interne regnskapsførere, økonomiansvarlige, næringsdrivende, styremedlemmer og revisorer.

Forelesere:

Rune Martinsen, Økonomiforbundet

Inger O. Skarvøy, Økonomiforbundet

 

Priser:

Kr 2.900 for regnskapskontor som har samarbeidsavtale med Norges Bondelag.
Kr 2.900 for medlemmer i Økonomiforbundet
Kr 3.400 for andre
(i tillegg kommer kostnader til dagpakke på hotellet)
 

Faglig oppdatering:

 • 4 timer - regnskapsføringsregelverket
 • 3 timer - rettslære

Tid:

Start kl. 10:00
Slutt kl. 17:00

 

Påmelding til more.romsdal@bondelaget.no