Beskrivelse/målgruppe:

Kurset retter seg mot regnskapsførere som skal bistå egne kunder i forbindelse med beregning av skatt og utfylling av nødvendig dokumentasjon ved eierskifte. Kurset går over to dager.

Det er en fordel om deltakerne har en viss teoretisk kunnskap om emnet. Hovedfokus i kurset vil være praktisering av teori gjennom konkrete eksempler. Det blir relativt lite forelesning og stor vekt på oppgaveløsning. 

Forelesere:

Johannes Alne

5 Pluss AS
 


Rådgiver Martin Johnsbråten
Bondelagets Servicekontor AS

 


Kursinnhold:

Gjennomgang av skatt og avgift gjennom regneeksempler, blant annet:

 • Skatt for selger ved salg i familien
 • Skattemessige konsekvenser for kjøper (skatteposisjoner)
 • Justeringsforpliktelse for merverdiavgift
 • Beregning av latent skatt (tømmerkonto)
 • Skatt ved salg i fri handel

Gjennomgang av skjemaer og dokumenter for et eierskifte, blant annet:

 • Gjennomgang av grunnlagsmateriale (takst, grunnbok, andre opplysninger)
 • Utfylling av nødvendige skjemaer som egenerklæring konsesjonsfrihet, skjøte mv.
 • Selgers dokumentasjon overfor skattekontoret
 • Kostprisoppgave

Deltakerne vil jobbe i grupper på to eller tre personer med et konkret eierskifteeksempel fra A til Å. 


Pris:

Kr 7.600 for ansatte på Bondelagets samarbeidende regnskapskontor og medlemmer i Norges Bondelag
Kr 8.000 for andre

Vedr. eventuell overnatting: Dersom det er ønskelig med overnatting, har vi holdt av en del rom på Thon Hotel Opera i Oslo. Dere må bestille disse rommene selv ved å kontakte hotellet direkte på booking@olavthon.no eller
tlf. 21 49 69 00

 • 13.-14. februar 2023: Kr. 1995,- (enkeltrom) - Oppgi referanse: 30047116
  • Bestillingsfrist: 31.01.2023


Faglig oppdatering:

Skatte-/avgiftsrett (7 timer)
Rettslære (7 timer)
 

Tid og sted:

Dag 1: kl. 10:00 - 17:00
Dag 2: kl. 09:00 - 16:00
 

Dato: Sted: Påmeldingsfrist:
13. - 14. februar 2023 Landbrukets hus i Oslo (Bondelagets lokaler i Hollendergata 5) Utsatt frist til 8.2.
     

 

Påmelding:

 

Klikk her for å melde deg på

For eventuelle spørsmål om kurset, kontakt oss på e-post; rjspost@bondelaget.no
eller ring oss på telefon: 22 05 45 00

Påmelding må være oss i hende innen påmeldingsfristen. Ved avmelding senere enn en uke før kursstart innkreves avgift med 50 % av kursavgiften, og ved uteblivelse fra kurs innkreves hel kursavgift. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kursdeltakere for gjennomføring av kurset.