Beskrivelse:

Norges Bondelag og NIBIO inviterer regnskapsførere, rådgivere og andre med interesse for bondens økonomi til Økonomidagene 2024. 

ØKONOMIDAGENE 2024 – MED SØKELYS PÅ ETIKK OG RISIKO

Vi har i årets program valgt å sette søkelys på risiko og samtidig se på hva som kan gjøres for å forebygge skader og gjøre miljøtilpasninger på jordveien.

Rådgivning i dyrtid kan være utfordrende, på årets Økonomidager skal vi få lære litt om etikkens verktøy. Nytt tallgrunnlag og litt om markedsbalanse er tatt med for å danne et bakteppe til rådgivningen. Ikke minst er dette sammen med utredning om byggekostnader og info om støtteordninger viktig å ha med seg når store beslutninger skal tas.

Vel møtt 26. og 27. september!

Det er stor pågang på hotellrom, så det er lurt å være tidlig ute med påmeldingene.

Vi håper at flest mulig vil møte fysisk på kurset, men vi har også et digitalt tilbud (livestreaming) for de som ikke kan delta fysisk.

Målgruppe:

Regnskapsførere, rådgivere og andre med interesse for bondens økonomi.

Forelesere:

Lars Johan Rustad (Nibio), Anders Huus (Bondelagets Servicekontor AS), Anne Rose Røsbak Feragen, Espen Hagestrande (Sparebank 1 Øslandet),  Ole Nikolai Skulberg (Nortura Totalmarked), Oskar Puschmann (Nibio), Harald Bøhnsdalen (Bonde), Aina Bratlie (Bondelagets Servicekontor AS), Marie Henriksen Bogstad (Nibio), Jostein Vasseljen (Nibo) Lars Kjuus (NLR), Torbjørg Kylland (NLR)

Kursinnhold:

 • Nytt tallgrunnlag, totalkalkylen osv.
 • Økonomi i landbruket – status høsten 2024
 • Etikk i rådgivningen – en hjelp til å ta gode beslutninger
 • Som rådgivere må vi spille på hverandre
 • Et marked i balanse, avgjørende for inntektsnivået i jordbruket
 • Strømkrise og økt elektrifisering krever alternative energikilder, f.eks. flisfyring
 • Erstatningsordninger
 • Utredning av byggekostnader og kapital for investering i driftsbygninger i landbruket
 • Investeringer i små og store bruk
 • Er det dyrt å være flink?
 • Miljøtiltak i jordbruket

Detaljert program kan lastes ned her

Pris:

Deltakelse 1 dag:    kr 3.900
Deltakelse 2 dager: kr 7.200

For de som overnatter tilkommer utgifter for overnatting og middag på kvelden. Vi har fått gode priser for dette, -  rom frokost til kr. 1595 og 3 retters middag til kr. 895,- . Dette betales av hver enkelt ved utsjekk.

Strukturert opplæring:

Dag 1:  Finansregnskap, 4,5 timer
            Annet, 2,5 timer

Dag 2:  Finansregnskap, 4,5 timer
             Annet, 2,5 timer

Tid og sted:

26. september: 10.00 - 17.00
27. september: 09.30 - 15.30

Lily Country Club, Kløfta

Påmeldingsfrist:  20. august 2024

Påmelding:

Klikk her for å melde deg på

For eventuelle spørsmål om kurset, kontakt oss på e-post; rjspost@bondelaget.no
eller ring oss på telefon: 22 05 45 00

Påmelding må være oss i hende innen påmeldingsfristen. Ved avmelding senere enn en uke før kursstart innkreves avgift med 50 % av kursavgiften, og ved uteblivelse fra kurs innkreves hel kursavgift. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kursdeltakere for gjennomføring av kurset.