Beskrivelse:

Norges Bondelag og NIBIO inviterer regnskapsførere, rådgivere og andre med interesse for bondens økonomi til Økonomidagene 2023. 

Dette året har vi hørt mange historier om tvilen hos de unge, om økonomi som ikke går opp, og om bønder som allikevel ønsker å produsere mat, men som finner det vanskelig å anbefale neste generasjon om å gjøre det samme.

Med årets program ønsker vi å fokusere på «Endringsledelse for den unge bonden». Hvordan kan vi som regnskapsførere og rådgivere bidra til å fjerne tvilen, slik at de unge føler seg bedre rustet til å ta avgjørelsen? Vi vil sette fokus på finansiering og aktiv bruk av budsjett, - bevisstgjøring er viktig!

Beredskap, miljø- og klimatilpasning sett i et økonomisk perspektiv, er av andre interessante punkter på programmet.

Vel møtt 27. og 28. september!

Det er stor pågang på hotellrom, så det er lurt å være tidlig ute med påmeldingene. Vi håper at flest mulig vil møte fysisk på kurset, men vi har også et digitalt tilbud (livestreaming) for de som ikke kan delta fysisk.

Målgruppe:

Regnskapsførere, rådgivere og andre med interesse for bondens økonomi.

Forelesere:

Oddvar Vignes (Bonde), Anders Huus (Bondelagets Servicekontor AS), Astrid Regine Nässlander  (Steigen/Hamarøy kommune/Nordland Bondelag), Peder Skåre (Sparebank 1 SR-Bank), Torbjørg Kylland (Follo Regnskap SA), Lars Kjuus (NLR Øst), Trond Bergan Holt (Tine), Arne Leite (ECIT Valdres AS), Kristin og Kristoffer Thonerud (Unge bønder), Anne Jødahl Skuterud (Totalberedskapskommisjonen), Olve Sæhlie (Innovasjon Norge /Bionova), Erlend S. Daling, (Bondelagets Servicekontor AS), Line Tronstad (Bondelagets Servicekontor AS), Torbjørn Haukås (Nibio).

 

Kursinnhold:

 • Psykisk helse – "Min historie"
 • Økonomi i landbruket - status høst 2023
 • Landbruksprosjektet i Nord-Salten - Konkret prossesshjelp til bønder i alle faser
 • Nyetablert bonde - hvordan rustes til å finansiere
 • Likviditetsbudsjett - driftsplan
 • Endringsledelse /krisehåndtering
 • Hva var de beste rådene på veien - når de viktige avgjørelsene skulle tas?
 • Beredskap i en urolig tid
 • Tilskudd forstudie/ressursavklaring for investeringer
 • Landbrukets Dataflyt
 • Kornlagring
 • Lønnsomhet i drenering

Detaljert program kan lastes ned her

Pris:

Deltakelse 1 dag:    kr 3.900
Deltakelse 2 dager: kr 6.900

For de som overnatter tilkommer utgifter for overnatting og middg på kvelden. Vi har fått veldig gode priser for dette, -  og kr. 1747,- betales av hver enkelt ved utsjekk.

Strukturert opplæring:

Dag 1:  Finansregnskap, 4,5 timer
           Annet, 2,5 timer

Dag 2:  Finansregnskap, 3,5 timer
           Foretaksrett, 1 time
           Annet, 2,5 timer

Tid og sted:

27. september: 10.00 - 17.00
28. september: 08.30 - 15.30

Lily Country Club, Kløfta

Påmeldingsfrist: Utsatt frist til 23. august 2023

Påmelding:

Klikk her for å melde deg på

For eventuelle spørsmål om kurset, kontakt oss på e-post; rjspost@bondelaget.no
eller ring oss på telefon: 22 05 45 00

Påmelding må være oss i hende innen påmeldingsfristen. Ved avmelding senere enn en uke før kursstart innkreves avgift med 50 % av kursavgiften, og ved uteblivelse fra kurs innkreves hel kursavgift. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kursdeltakere for gjennomføring av kurset.