Kursmål:

I dette kurset gir vi deg oversikten du behøver over både merverdiavgiftssystemet og det nyeste regelverket. Kurset gir deg en god oversikt over de alminnelige regler om utgående merverdiavgift og fradragsrett for inngående merverdiavgift, samt sentrale emner som innførsel, utførsel og utleie av fast eiendom.

Målgruppe:

Eksterne og interne regnskapsførere, økonomiansvarlige, næringsdrivende, styremedlemmer og revisorer.

Kurstema:

Oppbygning av merverdiavgiftssystemet

 • Hvordan skille mellom avgiftspliktig, avgiftsfri og avgiftsunntatt omsetning
 • De forskjellige satsene

Grunnlaget for merverdiavgiftsberegningen

 • Hva skal det beregnes merverdiavgift av?
 • Viderefakturering: Er det omsetning, utlegg eller kostnadsdeling?
 • Uttak av skog

Fradragsretten for inngående merverdiavgift

 • Omfanget av fradragsretten
 • I hvilke tilfeller har vi ikke fradragsrett
 • Hvordan vurderes forholdsmessig fradragsrett
 • Anskaffelser til landbruk, våningshus mv.

Utleie av fast eiendom og frivillig registrering

 • Hva innebærer en frivillig registrering
 • Husleie – med eller uten merverdiavgift
 • Bortforpaktning av landbrukseiendom

Import og eksport av varer og tjenester

 • Beregning av innførselsmerverdiavgift
 • Kjøp og salg av fjernleverbare tjenester fra utlandet
 • Når kan vi fakturere avgiftsfritt ved eksport av varer og tjenester

MVA-meldingen

 • Oversikt over momskoder, spesifikasjoner og merknader
 • Mva-melding for primernæringer

Kurset arrangeres i samarbeid med Økonomiforbundet, i tilknytning til Bondelagets skattekurs 2024 (temadagen/3.-dagen)

Foreleser:

Espen Øren, Simployer AS

Kr 3.200 for regnskapskontor som har samarbeidsavtale med Norges Bondelag.
Kr 3.200 for medlemmer i Økonomiforbundet
Kr 3.700 for andre
(i tillegg kommer hotellkostnader og dagpakke)
 

Strukurert opplæring:

 • 7 timer skatte- og avgiftsrett

Tid:

Start kl. 10:00
Slutt kl. 17:00

Påmelding til trondelag@bondelaget.no