Beskrivelse:

Kurset er et komprimert kurs som tar for seg de siste endringene i skatte- og avgiftsregelverket og utvalgte aktuelle temaer basert på vårt to-dagers skattekurs høsten 2022. Alle relevante skatteendringer for 2022 og vedtatte endringer for 2023 blir gjennomgått. Merk at kurset kun tilbys digitalt, som et webinar. Det blir anledning til å stille spørsmål (skriftlig) underveis.

Målgruppe:

Kurset passer for regnskapsførere, revisorer, advokater og selvstendig næringsdrivende som fører regnskap selv eller som liker å følge med.

Kursinnhold:

  • Skatte- og avgiftsopplegget 2022
  • Aktuelle saker
  • Jordbruksfradraget
  • Vedlikehold eller påkostning
  • Bil i næringsvirksomhet

Forelesere:

Fra Bondelagets Servicekontor AS: Rådgiver Martin Johnsbråten, Advokat Elise Midling-Hansen og Seniorrådgiver Line Tronstad

Pris:

Kr 2.900 for samarbeidende regnskapskontor og medlemmer i Norges Bondelag
Kr 3.100 for andre
 

Faglig oppdatering:

Skatte-/avgift (7 timer)
 

Tid og sted:

Start: kl. 09:00 (pålogging fra kl 08:30)
Slutt: kl. 15:45

Last ned programmet her

Dato:

  Sted:

 

Påmeldingsfrist:

14. mars   Kurset tilbys kun digitalt

 

7. mars 2023

Påmelding:

Klikk her for å melde deg på

For eventuelle spørsmål om kurset, kontakt oss på e-post; rjspost@bondelaget.no
eller ring oss på telefon: 22 05 45 00

Påmelding må være oss i hende innen påmeldingsfristen. Ved avmelding senere enn en uke før kursstart innkreves avgift med 50 % av kursavgiften, og ved uteblivelse fra kurs innkreves hel kursavgift. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kursdeltakere for gjennomføring av kurset.