Kursinnhold på skattekurset 2021

 • Skatte- og avgiftsopplegget for 2021
 • Statsbudsjettet 2022
 • Ofte stilte spørsmål og aktuelle saker
 • Merverdiavgift - spørsmål rundt fast eiendom
 • Buskapsligning
 • Dokumentasjon av balansen
 • Virksomhetsbegrepet og dets betydning for skatt, merverdiavgift og trygd
 • Trygd
  • Pensjoner i et større bilde
 • Kostnadsfordeling mellom virksomhter i samme foretak
 • Regnskapsføreren i en digital hverdag

Last ned detaljert program for skattekurset her (med forbehold om endringer)

(NB! Tidspunktene kan avvike noe fra fylke til fylke, ta kontakt med fylkeskontoret for nærmere info)

Om ikke tidspunktet i eget fylke passer, må dere gjerne delta i annet fylke. Vi kan i år tilby to alternative tema for temadagen/3.dagskurset. Invitasjon og mer informasjon om kurstilbudet kommer som vanlig fra våre fylkeskontor.

Kursavgift for deltakelse på det årlige to-dagers skattekurset er inkludert i servicekontingenten til samarbeidende regnskapskontor. Administrasjonsbidrag pr deltaker er for 2021 kroner 2.000,-


Last ned terminliste for skattekursene og temakursene her

Digitalt tilbud 2021

Pga. fortsatt uavklart smittesituasjon kommer vi til å sette opp et digitalt, livestreamet skattekurs også i år for å ha et tilbud til de som ikke kan delta fysisk. Dette blir 2. og 3. desember, og påmelding kan sendes via denne linken eller til  rjspost@bondelaget.no.  Vi trenger da navn, e-post, telefonnummer og navnet på regnskapskontoret.

NB! Dersom du allerede er påmeldt fysisk og melder deg av, kan det komme på hotellkostnader i form av kost/losji dersom hotellet ikke godtar avmelding etter påmeldingsfristen. Øvrige program og administrasjonsbidrag er som beskrevet over.
 

Temadagen

I år kan dere velge mellom to ulike temakurs (3'dags kurset, - kun fysisk tilbud):

 • Bokføring
 • Rettslære, hvitvasking og GDPR


(NB! Tidspunkt for start og slutt kan avvike noe fra fylke til fylke, ta kontakt med fylkeskontoret for nærmere info)

Kursavgiften på temakursene er kr 2.800 pr. deltaker for ansatte ved Bondelagets samarbeidende regnskapskontor og for medlemmer i Økonomiforbundet. For andre er prisen kr 3.300. 

Som vanlig får dere utdelt en fyldig kursperm med all dokumentasjon. Kopi av de fleste forelesningsplansjer ligger imidlertid ikke i permen, men sendes ut på e-post til påmeldte deltakere (husk derfor å oppgi din e-post adresse ved påmelding) ca. 2 dager før kursstart i hvert enkelt fylke. Vi vil også i år publisere en elektronisk versjon av skattekurspermen, slik at dere har mulighet til å se på innholdet før dere kommer på kurs.