Beskrivelse/målgruppe:

I dette webinaret vil vi gi en gjennomgang av reglene om taushetsplikt for regnskapsførere og andre rådgivere i landbruket, med fokus på praktisk etterlevelse av regelverket.

Foreleser:

Advokatfullmektig Verner Bjerkvik og Statsautorisert regnskapsfører Martin Johnsbråten

Kursinnhold:

Sentrale tema vil være:

  • Hva innebærer taushetsplikten?
  • Hvilke former for taushetsplikt finnes?
  • Hvordan bør du innrette virksomheten slik at taushetsplikten ivaretas?
  • Unntak fra taushetsplikten, herunder krav til samtykke, opplysningsplikt og opplysningsrett.
  • Følgene av brudd på taushetsplikten.

Pris:

Kr 1.050 for ansatte på Bondelagets samarbeidende regnskapskontor og medlemmer i Norges Bondelag
Kr 1.300 for andre


Faglig oppdatering:

2 timer regnskapsføring


Påmeldingsfrist: 26. januar 2024

Påmelding:

Klikk her for å melde deg på

For eventuelle spørsmål om kurset, kontakt oss på e-post; rjspost@bondelaget.no
eller ring oss på telefon: 22 05 45 00

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kursdeltakere for gjennomføring av kurset.