Norges Bondelag har igjen gleden av å invitere advokater og fullmektiger ved våre samarbeidende advokatkontor og organisasjonssjefer til den årlige advokatsamlingen. Årets samling vil i 2022 finne sted i på Hurdalsjøen Hotell.

 

Tid og sted:

22. - 23. september 2022

Hurdalsjøen Hotell, Skredderbakkvegen 9-11, 2090 Hurdal

 

Kursinnhold:

Les mer i detaljert kursprogram her


Pris:

Alle samarbeidende advokatkontor blir fakturert for kursavgift på forhånd, iht. pkt. 6 i samarbeidsavtalen (se under).

I tillegg kommer utgifter til opphold på  for 2.885,- for overnatting/helpensjon. Oppholdet gjøres opp av hver enkelt ved utsjekking. 
 

Om vår prismodell:

I henhold til pkt. 6 i samarbeidavtalen, skal alle samarbeidende advokatkontor som har inngått samarbeidsavtale med Norges Bondelag (uavhengig av om du deltar eller ikke) betale kursavgift på forhånd etter følgende oppsett:

  • Kontor med 1 - 5 advokater/advokatfullmektiger faktureres for 1 deltaker
  • Kontor med 6 - 11 advokater/advokatfullmektiger faktureres for 2 deltakere
  • Kontor med 12 advokater/advokatfullmektiger eller mer faktureres for 3 deltakere

Pris per deltaker er kr 7000,-. Deltakere utover det betaler halv kursavgift. 

Norges Bondelag er opptatt av å ha et godt nettverk av samarbeidsadvokater, til beste for våre medlemmer. En viktig del av samarbeidet er kunnskap og gjensidig erfaringsutveksling, både av faglig og rettspolitisk art. Det er også av stor betydning at vi kjenner samarbeidsadvokatene våre best mulig. For å få til dette håper vi at flest mulig kan prioritere deltakelse. Prismodellen beskrevet ovenfor må ses i sammenheng med dette.

Kursnr:   

Dato:

Sted:

Hotell:

Påmeldingsfrist:

1000202203

22.-23. september

Hurdal

Hurdalsjøen Hotell

1. september

Påmelding

Klikk her for å melde deg på

For eventuelle spørsmål om kurset, kontakt oss på e-post; rjspost@bondelaget.no
eller ring oss på telefon: 22 05 45 00

Påmelding må være oss i hende innen påmeldingsfristen. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kursdeltakere for gjennomføring av kurset.