Kursmål:

 • Gi deltakerne en god og praktisk gjennomgang av hvordan kontantsalg skal dokumenteres i ulike virksomheter og situasjoner, med praktiske eksempler.

 • Sette fokus på uttaksreglene, hvem som er omfattet og hvordan vi bokfører dette korrekt.

 • Gi deltakerne en systematisk gjennomgang av de gjeldende oppbevaringsregler for regnskapsmateriale.

 • Gi deltakerne praktiske måter å dokumentere balansen på, samt oversikt over hvilke krav som regelverket stiller. Spesielt fokus på NBS nr. 5 (Norsk Bokføringsstandard nr. 5).

 • Gjøre deltakerne oppmerksom på nyheter knyttet til bokføringsregelverket og hva dette betyr for de bokføringspliktige.

Målgruppe:

Eksterne og interne regnskapsførere, økonomiansvarlige, næringsdrivende, styremedlemmer og revisorer.

 

Kurstema:

Dokumentasjon av kontantsalg

 • Hovedregel for dokumentasjon av kontantsalg, med gjennomgang av alle krav og alternativer som finnes i lovverket.

 • Unntak fra hovedregel for ambulerende eller sporadisk kontantsalg, med tilhørende praktiske eksempler.

 • Unntak fra hovedregel for de med ubetydelig kontantsalg med tilhørende praktiske eksempler.

 • Hva med dokumentasjon av vipps-betalinger? Er vipps-betaling til innehaver/eiers private vipps akseptert?

 • Hva med næringsdrivende som både har ambulerende og ubetydelig kontantsalg? Gjennomgang av hvordan disse kan forholde seg til regelverket.

 • Hvordan skal ekstern regnskapsfører forholde seg til dette, hva kan man kreve av den bokføringspliktige/regnskapspliktige?

Regler for uttak av varer og tjenester

 • Hvilke bestemmelser regulerer dette med uttak fra virksomheten, og hvem er omfattet av reglene?

 • Hvordan skal man gå frem for å ha tilstrekkelig dokumentasjon av uttak, og hvordan skal det bokføres?

 • Eksempler på uttak til privat, og til annen del av virksomheten, samt bokføring av dette.

Oppbevaringsregler for regnskapsmateriale

 • Gjennomgang av hva som er primær og sekundærdokumentasjon med tilhørende krav til oppbevaring.

 • Spesielle unntak fra hovedregel gjennomgås – noen har lenger oppbevaringstid.

 • Er det noen maksimal oppbevaringstid?

Avstemming og dokumentasjon av balansen, med fokus på dokumentasjon

 • Gjennomgang av krav til avstemming gjennom året samt ved utgangen av regnskapsåret i gjeldende regelverk.

 • Må vi dokumentere alle balanseposter?

 • Ulike krav for bokføringspliktige kontra regnskapspliktige?

 • Gjennomgang av Norsk Bokføringsstandard nr. 5

 • Krav til kontrollspor med eksempler.

Nyheter på bokføringsområdet

 • Gjennomgang av aktuelle endringer i inneværende og kommende år.


Kurset arrangeres i samarbeid med Økonomiforbundet, i tilknytning til Bondelagets skattekurs 2022 (temadagen/3.-dagen)

 

Foreleser:

Morten Thorkildsen, Simployer AS

Kr 3.000 for regnskapskontor som har samarbeidsavtale med Norges Bondelag.
Kr 3.000 for medlemmer i Økonomiforbundet
Kr 3.500 for andre
(i tillegg kommer kostnader til dagpakke på hotellet)
 

Strukturert opplæring:

 • 7 timer - finansregnskap - herunder 7 timer bokføring

Tid:

Start kl. 10:00
Slutt kl. 17:00

 

Påmelding til agder@bondelaget.no