Kurspris

Kurspriser vil avhenge av bl.a. type kurs, varighet, antall oppdateringstimer og aktualitet. Det er oppgitt pris på kurset ved bestilling som er gjeldende. Ved prisreduksjon etter bestilling til ordinær pris, refunderes ikke differansen.

Gebyr

Vi fører kontroll over kurs kjøpt med rabattert pris. Dersom kursdeltakeren/bestilleren uriktig har kjøpt kurs med rabattert pris for samarbeidsavtale for regnskapskontor og advokater, uten gyldig avtale med Bondelagets Servicekontor AS, eller rabattert kurs for medlemmer uten gyldig medlemskap i Norges Bondelag, forbeholder vi oss retten til å etterfakturere differansen mellom standard kurspris og rabattert pris. Det vil i tillegg påløpe et administrasjonsgebyr pålydende kr. 1 000.

Brukerlisens

Ved bestilling av kurs, opprettes en begrenset brukerlisens. Kursdeltakeren er selv ansvarlig for å laste ned kursbevis og kursdokumentasjon.

Oppdateringstimer

I tråd med Finanstilsynets retningslinjer, er det kursdeltakeren selv som er ansvarlig for å ha fullført og bestått kurset for å kunne påberope seg gyldige oppdateringstimer. Med dette menes bl.a. at kursdeltakeren fysisk har vært til stede og sett igjennom videosekvenser og selv besvart kontrollspørsmål.

Kursmateriell

Kursmateriell er Bondelagets Servicekontor AS’ eie. Kopiering og deling er forbudt uten særskilt tillatelse fra Bondelagets Servicekontor AS.

Avbestilling

Avmelding/avbestilling av allerede kjøpt nettkurs er ikke mulig.

Brukerinformasjon

Vi vil lagre brukerinformasjon for deg som kursdeltaker for dokumentasjon av etterutdanningskrav. Kursdeltakerens navn, e-postadresse, mobiltelefonnummer, bedrift og fakturaadresse er personopplysninger vi behandler ved bestilling av kurs. Alle opplysninger behandles i henhold til vår personvernerklæring: Personvernerklæringen - Norges Bondelag (bondelaget.no)

 

Henvendelser bes rettet til nettkurs@bondelaget.no eller tlf. 22 05 45 00.