Kursbeskrivelse

Hva gjør en dersom regnskapskunden eller en selv som bonde blir ufør? Advokatene Elise Midling-Hansen og Jan Bangen har utviklet et kurs om uføretrygd med særlig fokus på bonden.

I kurset vil du lære om bl.a.: 

  • Vilkårene for uføretrygd 
  • Uføretidspunktet 
  • Uføregrad 
  • Uføretrygdens størrelse og inntektsgrenser 
  • Etterslepsinntekter 
  • Praktiske tips for bonden 

Kursets er spilt inn våren 2023. Dette kurset ble holdt som webinar våren 2023.

Du kan se teaser av kurset her:

Målgruppe

Kurset er utviklet for deg som er regnskapsfører innen landbruksregnskap, men passer også for bønder som f ønsker å lære mer om uføretrygd og rettigheter ved uførhet.

 

Oppdatering

Kurset gir 2 timer oppdatering innen emnet foretkasrett.

Velkommen til kurs!