Kursbeskrivelse

I dette kurset tar Jan Bangen, advokat i Bondelaget, deg igjennom regelverket for kårytelser i landbruket, samt skattemessig behandling og innrapportering av kårytelser. I tillegg er inngåelse av kårkontrakter og valg av type kår sentralt i kurset. I kurset vil du lære om hva kårytelser er, forskjellen på bruttokår og nettokår, skattemessig behandling av kår og håndtering av kår i overdragelsessammenheng. Kursets er spilt inn våren 2023.

Du kan se teaser av kurset her:

Målgruppe

Kurset er utviklet for deg som er regnskapsfører innen landbruksregnskap, men passer også for deg som bonde som fører regnskapet selv eller ønsker å lære mer om skatteregler vedrørende kårytelser.

 

Oppdatering

Kurset gir 1 time oppdatering innen emnet skatte- og avgiftsrett.

Velkommen til kurs!