E-læringskurs - ta kurs når du vil!

Arbeidsrett i landbruket

Nettkurs med gjennomgang av rettsreglene i et arbeidsforhold og er særlig spisset mot arbeidsforhold i primærnæringene, sesongarbeid, og temaer som arbeidsavtaler, arbeidstid, avlønning, tariff, innkvartering og HMS og skader. Kurset gir 4 timer oppdatering innen emnet foretaksrett.

Bondelagets skatte- og regnskapskurs 2024

Nettkurset Bondelagets skatte- og regnskapskurs er et kurs med aktuelle emner for bl.a. årsoppgjør. Kurset gir 7 timer faglig oppdatering.

Skattemessig håndtering av erstatninger

Nettkurs om skattemessig behandling av ulike erstatningsutbetalinger som forsikring, ulempeerstatning, delskade. Kurset gir 1 time faglig oppdatering.

Skatt ved salg av tomter fra landbrukseiendom

Nettkurs om beskatning ved tomtesalg fra landbrukseiendom. Kurset gir 2 timer oppdatering innen emnet skatte- og avgiftsrett.

Jordbruksfradrag

Nettkurs i vilkår for jordbruksfradraget og vurderinger i årsoppgjøret. Kurset gir 2 timer oppdatering innen emnet skatte- og avgiftsrett.

Tidligpensjonsordningen i jordbruket

Nettkurs i tidligpensjonsordningen i jordbruket. Kurset gir 1 time oppdatering innen emnet foretaksrett.

Innføring i skog og skatt

Hobbyskog, kapitalskog eller virksomhetsskog? Nettkurs om skog og skatt. Kurset gir 1,5 time oppdatering innen emnet skatte- og avgiftsrett.

Velferdsytelser for bonden ved sykdom, svangerskap og fødsel

Nettkurs om velferdsordninger ved sykdom, svangerskap og fødsel. Kurset gir 2 timer oppdatering innen emnet foretaksrett.

Uføretrygd med særlig fokus på bonden

Nettkurs om uføretrygd med særlig fokus på bonden. Kurset gir 2 timer oppdatering innen emnet foretaksrett.

Praktisk tomtefeste

Nettkurs om innløsning av festetomt, landbruksunntaket og innløsningen i praksis. Kurset gir 2 timer oppdatering innen emnet foretaksrett.

Fremtidsfullmakter

Nettkurs om inngåelse av fremtidsfullmakter, innhold og kontraktseksempler. Kurset gir 2 timer oppdatering innen emnet foretaksrett.

Kårytelser i landbruket

Nettkurs om kårytelser, kårkontrakter og forskjellen på nettokår og bruttokår. Kurset gir 1 time oppdatering innen emnet skatte- og avgiftsrett.

Våre vilkår ved kjøp av nettkurs

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere