Markeringa av jubileet vil skje spredt utover året, på denne siden vil du finne en god oversikt. I tillegg kan du nederst på siden finne nettsaker som ser både framover og bakover i tiden.