Markeringa av jubileet vil skje spredt utover året, på denne siden vil du finne en god oversikt. I tillegg kan du nederst på siden finne nettsaker som ser både framover og bakover i tiden. 

  • Digital jubileumsfeiring i sosiale medier 6. februar
  • Desentralisert Bondetreff 6. februar
  • Digital jubileumssending 24. mars
  • Vi dyrker landet - et dyrkingsprosjekt der lokale bondelag i samarbeid med barnehager, skoler eller andre offentlige institusjoner dyrker en liten jordflekk og bidrar til kunnskapsbygging og interesse for mat og landbruk.
  • 25-årsmelding - et jubileumsskrift som tar for seg utviklinga i landbruket de siste 25 åra.
  • Internasjonal solidaritet.