Jordvernkonferanse på Gjermundnes 3. april

Publisert 06.03.2017
  • Tips en venn om denne siden

Måndag 3. april kl. 10.00-16.00 blir det halde jordvernkonferanse på Gjermundnes. Påmelding innan tysdag 28. mars til tlf 90 95 47 87 eller moreogromsdal@jordvern.no Gratis deltaking.

Engasjementet for å ta vare på vår eiga matjord er større enn nokon gong før. Bakteppet for jordvernkonferansen er at Møre og Romsdal er i landstoppen når det gjeld å ta i bruk dyrka jord til andre formål. Berre dei siste åra er dyrka jord på storleik med 380 fotballbaner tatt i bruk til andre formål enn jordbruk på Nordvestlandet.

Målgruppe er politikarar og administrasjon i kommunane, bønder, grunneigarar og andre som er opptekne av korleis areal som er egna til matproduksjon blir brukt.

Arrangør: Landbruksmuseet for Møre og Romsdal i samarbeid med Jordvern Møre og Romsdal, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal Bondelag og Møre og Romsdal Bonde- og småbrukarlag

PÅMELDING: Innan tirsdag 28.mars til tlf 90 95 47 87, eller moreogromsdal@jordvern.no

Inga deltakaravgift

PROGRAM – (i PDF – klikk her)

Tid: Mandag 3.april 2017 kl 10.00-16.00

Stad: Gjermundnes vidaregåande skule, Vikebukt, Vestnes

Møteleiar: Kolbjørn Gaustad

Kl 10.00: Landbruksmuseet er ope for omvisning.

Kl 10.30: Registrering og servering av kaffe og rundstykker.

Kl 11.00: Opning ved Frank Madsøy, landbruksdirektør i Møre og Romsdal.

Kl 11.15: «Jordvern ein kongstanke», ved forfattar Knut Ødegård.

Kl 12.00: Ordførarane i Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Aukra, Sandøy Fræna og Molde får kvar sine 5 min til å fortelja om jordvern i sine kommunar.

Kl 13.00: Middag. Høve til omvisning på Landbruksmuseet.

Kl 14.00: Jordvern og vegbygging v/Kristin Sørheim, leiar i samferdselsutvalet i Møre og Romsdal.

Kl 14.30: Jordvernet i lovverket v/Gunvor Fossholt Ytterstad, jurist hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Kl 15.00: Førstekandidatane på stortingsvallistene presenterer kva jordvern det einskilde parti står for. Paneldiskusjon.

Kl 16.00: Avslutning.

 

ÅRSMØTE I JORDVERN MØRE OG ROMSDAL: Etter avslutning av konferansen blir det årsmøte i Jordvern Møre og Romsdal.

Bli medlem i Jordvern Møre og Romsdal – klikk her for meir informasjon

Møre og Romsdal ble matjordversting i 2017

Møre og Romsdal topper verstinglista over omdisponering av dyrka matjord. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at fylket omdisponerte hele 734 dekar dyrka mark til formål som vei og bolig i 2017.

Knut Ødegård

Jordvern ein kongstanke

Liabonden i Molde og æresmedlem i Bondelaget, forfattar Knut Ødegård, var den litterære innleiaren på jordvernkonferansen på Gjermundnes 3. april med tema: ”Jordvern ein kongstanke” . Her kan du lese foredraget:

Jordvern

Åpen temadag om jordvern på Tingvoll 5. desember

Mandag 5. desember kl. 11.00–16.00 arrangeres det åpen temadag om jordvern på Tingvoll Fjordstuer. Bidragsytere er fagfolk på jord, arealforvaltning, landbruk og lovverk, samt ordførere på Nordmøre. Møtet er gratis, men påmelding innen 30. november av hensyn til lunsj

Jordvern er eit samfunnsansvar

Møre og Romsdal er i landstoppen når det gjeld bortfall av dyrka jord. Dette var litt av bakteppet då det vart invitert til jordvernkonferanse på Gjermundnes 21. mai. Berre i løpet av dei siste åra er dyrka jord på storleik med 380 fotballbaner tatt i bruk til andre formål enn jordbruk.

Velkommen til Jordvernkonferansen 21. mai på Gjermundnes

Møre og Romsdal er i landstoppen i forhold til å ta i bruk dyrka jord til andre formål. Berre i løpet av dei siste åra er dyrka jord på storleik med 380 fotballbaner tatt i bruk til andre formål enn jordbruk på Nordvestlandet. Dette er bakteppet når vi inviterer til Jordvernkonferanse på Gjermundnes vidaregåande skule i Vestnes laurdag 21.mai.

Jordvern: - Nei til bit for bit

(ROMSDALS BUDSTIKKE): Kampen for den mest produktive matjorda, trappes opp. – Vi frykter at den beste matjorda tas bit for bit, sier Pål Farstad i Venstre. Sist uke var Farstad i Rauma. og diskuterte jordvern med Stig Brøste og Anders Øverbø fra Bondelaget.

Jordvernkonferanse på Gjermundnes

Landbruksmuseet, med styreleder Kolbjørn Gaustad i spissen, var initiativtaker og hovedarrangør da Møre og Romsdals første jordvernkonferanse ble avviklet på Gjermundnes 13. juni. Medarrangører av den godt besøkte konferansen var fylkesbondelaget, fylkesmannen og landbruksskolen.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
26
September

Styremøte M&R Bondelag

Torsdag
04
Oktober

Styretur M&R Bondelag

Onsdag
21
November

Tema- og skattekurs for regnskapskontor

Kristiansund

Våre samarbeidspartnere