Hedmark Bondelag-leder Erling Aas-Eng, Våler-ordfører Lise Berger Svenkerud og landbrukssjef Anne Kristine Rossebø på Haslemoen, omkranset av NRK og Glåmdalen.

Forsvaret la ned Haslemoen leir i 2005, og Våler kommune kjøpte da de store arealene. I årene deretter har det vært planlagt å få brukt mye av den gode jorda til matproduksjon. Men saken har tatt lang tid i kommunen, og striden har blant annet stått om jorda skal leies ut eller selges.

I april i år kom endelig et vedtak om at jorda skal selges. Bondelaget mener derfor at det nå ligger til rette for å få fortgang i prosessen, og valgte derfor å legge styremøtet til Våler for å vise sitt engasjement i saken.

Bondelaget møtte ordfører Lise Berger Svenkerud (H), virksomhetsleder for landbruk, Anne Kristine Rossebø, samt NRK Hedmark og Oppland, Østlendingen og Glåmdalen, på de innbydende, flate arealene inne på Haslemoen.

- Dette er landets mest spennende nydyrkingsprosjekt. Vi er kritiske til at prosessen har tatt så lang tid, og er utålmodige. Lise Berger Svenkerud har vært en ivrig pådriver for å få fortgang i saken mens hun var i opposisjon. Nå forventer vi at hun som ny ordfører i Våler sørger for at det virkelig skjer noe, sa leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.

6300 mål er pekt ut for nydyrking. Disse er delt inn i parseller. Blant annet gjenstår å avklare hvordan prisfastsettelse og salgsprosess skal foregå. I tillegg gjenstår prosess mot Fylkesmannen, blant annet med tanke på kulturminner.

- Vi mener at det hadde vært mulig å få unna noen av de forberedende prosessene tidligere, sa Erling Aas-Eng.


Hedmark Bondelag-leder Erling Aas-Eng, ordfører Lise Berger Svenkerud og landbrukssjef Anne Kristine Rossebø er enige om at jorda på Haslemoen er svært god, og viktig å få tatt i bruk til matproduksjon. Arealene er flate og store, og består av selvdrenerende siltjord.

Lise Berger Svenkerud ville ikke antyde noe om når de 6000 målene er i drift på nye hender, og ser for seg at salget foregår i flere etapper:

- Men mitt mål er at vi skal få igjennom salg til den første bonden i løpet av 2016, sa ordføreren.

Aas-Eng la vekt på at salget vil være en stor vitamininnsprøyting for det lokale landbruket, og også en viktig innsprøyting i lokaløkonomien.

- Hver krone i økt verdiskapning i landbruket, gir to-tre kroner i ringvirkninger, sa Erling Aas-Eng.

6000 dekar er digert, også i nasjonal målestokk.

- Dette er det samme tallet som det som hittil har vært det nasjonale jordvernmålet. For bare to uker siden strammet Stortinget inn dette målet: I årene framover skal grensa for hvor mye dyrket mark som årlig kan omdisponeres til andre formål, senkes til 4000 dekar. Sett i dette lyset er arealet på Haslemoen svært viktig. Området er stort nok til å dyrke korn til 5-6 millioner brød per år. Vi lover at vi kommer til å følge med dere i arbeidet med å få brukt arealet framover, sa Erling Aas-Eng.

Se NRKs innslag på Østnytt her, samt nettsak i Østlendingen og Glåmdalen her (forbeholdt abonnenter). De to avisene publiserte samme nettsak, men hadde hver sine saker på trykk i papirutgavene.