Åpen temadag om jordvern på Tingvoll 5. desember

Publisert 18.11.2016
  • Tips en venn om denne siden

Mandag 5. desember kl. 11.00–16.00 arrangeres det åpen temadag om jordvern på Tingvoll Fjordstuer. Bidragsytere er fagfolk på jord, arealforvaltning, landbruk og lovverk, samt ordførere på Nordmøre. Møtet er gratis, men påmelding innen 30. november av hensyn til lunsj

Jord er grunnlaget for vår matforsyning og må forvaltes med fornuft til beste også for framtidige generasjoner. Dette er tema på arrangementer over hele verden når Verdens jordverndag markeres mandag 5. desember. Det er FN, gjennom FAO, som står som initiativtaker til dagen og som er fadder for en rekke uavhengige arrangementer jorden rundt.

På Tingvoll blir det denne dagen invitert til en åpen temadag om jordvern på Tingvoll Fjordstuer. Bidragsytere i arrangementet er fagfolk på jord, arealforvaltning, landbruk og lovverk, samt ordførere på Nordmøre.

Målgruppe for arrangementet er politikere, medlemmer av planutvalg og administrasjon i kommunene, bønder, grunneiere og alle andre som er opptatt av hvordan jorden blir forvaltet.

Arrangør: Jordvern Møre og Romsdal i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal Bondelag, Møre og Romsdal Bonde- og småbrukarlag og NORSØK

Ingen deltakeravgift

Påmelding innen onsdag 30.november på tlf 71 20 28 90 eller moreogromsdal@jordvern.no

PROGRAM: (i PDF – klikk her)

  • Temadag «jordvern»
  • Tid: MANDAG 5. DESEMBER 2016 kl. 11.00–16.00
  • Sted: Tingvoll Fjordhotell

11.00: Åpning ved Frank Madsøy, landbruksdirektør i Møre og Romsdal

11.15: Bonden – en forutsetning for jordvern, ved Rose Bergslid, NORSØK.

12.15: Matjordas økosystem, om livet i ei levende matjord, ved Reidun Pommeresche, NORSØK.

13.00–14.00: Lunsj på hotellet

14.00: Jordvern og reglene i jordloven og plan- og bygningsloven, ved Gunvor Fossholt Ytterstad, jurist hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal

14.30: Slik er jordvernet i vår kommune, ved Ola Rognskog, ordfører i Halsa

15.00: Ordførerne i Aure, Rindal, Surnadal, Sunndal, Smøla, Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll får femminutter hver til å fortelle om jordvern i sine kommuner. Deretter blir det paneldebatt med innlederne så lenge tida strekker til.

16.00: Avslutning av Jordverndagen

Møre og Romsdal ble matjordversting i 2017

Møre og Romsdal topper verstinglista over omdisponering av dyrka matjord. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at fylket omdisponerte hele 734 dekar dyrka mark til formål som vei og bolig i 2017.

Knut Ødegård

Jordvern ein kongstanke

Liabonden i Molde og æresmedlem i Bondelaget, forfattar Knut Ødegård, var den litterære innleiaren på jordvernkonferansen på Gjermundnes 3. april med tema: ”Jordvern ein kongstanke” . Her kan du lese foredraget:

Jordvernkonferanse på Gjermundnes 3. april

Måndag 3. april kl. 10.00-16.00 blir det halde jordvernkonferanse på Gjermundnes. Påmelding innan tysdag 28. mars til tlf 90 95 47 87 eller moreogromsdal@jordvern.no Gratis deltaking.

Jordvern er eit samfunnsansvar

Møre og Romsdal er i landstoppen når det gjeld bortfall av dyrka jord. Dette var litt av bakteppet då det vart invitert til jordvernkonferanse på Gjermundnes 21. mai. Berre i løpet av dei siste åra er dyrka jord på storleik med 380 fotballbaner tatt i bruk til andre formål enn jordbruk.

Velkommen til Jordvernkonferansen 21. mai på Gjermundnes

Møre og Romsdal er i landstoppen i forhold til å ta i bruk dyrka jord til andre formål. Berre i løpet av dei siste åra er dyrka jord på storleik med 380 fotballbaner tatt i bruk til andre formål enn jordbruk på Nordvestlandet. Dette er bakteppet når vi inviterer til Jordvernkonferanse på Gjermundnes vidaregåande skule i Vestnes laurdag 21.mai.

Jordvern: - Nei til bit for bit

(ROMSDALS BUDSTIKKE): Kampen for den mest produktive matjorda, trappes opp. – Vi frykter at den beste matjorda tas bit for bit, sier Pål Farstad i Venstre. Sist uke var Farstad i Rauma. og diskuterte jordvern med Stig Brøste og Anders Øverbø fra Bondelaget.

Jordvernkonferanse på Gjermundnes

Landbruksmuseet, med styreleder Kolbjørn Gaustad i spissen, var initiativtaker og hovedarrangør da Møre og Romsdals første jordvernkonferanse ble avviklet på Gjermundnes 13. juni. Medarrangører av den godt besøkte konferansen var fylkesbondelaget, fylkesmannen og landbruksskolen.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
26
September

Styremøte M&R Bondelag

Torsdag
04
Oktober

Styretur M&R Bondelag

Onsdag
21
November

Tema- og skattekurs for regnskapskontor

Kristiansund

Våre samarbeidspartnere