Jordbruket har i dag levert kravet for årets jordbruksforhandlinger. – Skal bøndene fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft, sier Bjørn Gimming. Les mer.