Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag utveksler kravdokument og bruker helga på å komme fram til et felles krav for jordbruket.