• 23. april: Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag utveksler kravdokumenter
  • 27. april Jordbrukets krav overleveres Landbruks- og matdepartementet (LMD)
  • 4.mai: LMD legger fram statens tilbud
  • 15. mai: Siste frist for å avslutte forhandlingene

Bakgrunn: Jordbruksoppgjøret 2021

Samleside: Jordbruksoppgjøret 2021